Referat bestyrelsesmøde 23. maj 1019


(Bydelsforening Indre By) #1

Referat B-møde 23.05.19

Til stede: Lea, Anders A, Trine, Poul, Lise

Mødeleder: Lea

Referent: Lise

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Valg af mødeleder til næste møde 3/6: Lea

Valg af referent til næste møde 3/6: Poul

EP valg:

Lukket punkt

Plakater – nedtagning + opbevaring

Vi har søgt kommunen om at vente med at tage EP-plakater ned samtidigt med plakaterne til folketingsvalger, men har fået afslag. Vi tager ansvaret for at arrangere nedtagningen. Arbejdet med netagen foregår mandag og tirsdag efter EP-valget.

FT valg:

Plakater – de sidste plakater + nedtagning + opbevaring

Plakaterne fra folketingsvalget nedtages d. 6. juni fordelt over hele dagen. De skal være nedtaget senest d. 13. juni.

Afgifter for ulovligt hængende plakater

Proceduren sendes ud til kandidaterne.

Events:

Ansøgning: Morgenmad Klimamarch: Godkendt.

Å-bus: Den kommer til at køre to dage.

Å Tager Skraldet: Det gik godt på Nørrevold.

Uddeling af poser: Eventet er også godt planlagt .

Økonomi:

Vi har betalt vores regninger, og det kører rundt.

Evt.