Referat bestyrelsesmøde 23. april 2019

Dagsorden, bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds København, 23/4 – 2019 rev 1
Tidsrum: 16.30-18.30
Mødeleder: Poul
Referent: Lise

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat fra sidst
  Godkendt

 3. Valg af mødeleder og referent til næste møde – ??/?
  Tirsdag d. 14. Maj 16:30 – 18:30.
  Mødeleder: Lise
  Referent: Trine

 4. Svar fra HB vedrørende dispensation for Trine
  Trine varetager funktioner i nogle af bestyrelsens udvalg og har samme tavshedspligt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 5. Ansvarsområder i bestyrelsen
  Anders Agersnap overtager kontakten til andre storkredse. Trine fortsætter sine øvrige ansvarsområder.

 6. Dialogrådet
  Vi foreslår Dialogrådet at tage kontakt til Marlene Liv Simoni?

 7. Økonomi
  a. Storkredsen: Poul informerer. Vi holder vores budget.
  b. Tårnby: Kontoen lukkes. Der er ingen bestyrelse.
  c. Dragør: Kontoen bliver lukket. Der er ingen fungerende bestyrelse, så foreningen er i dvale.

 8. Folketingsvalget 2019
  a. Kampagnetiltag/status: Anders Porse informerede.
  b. Møde 30/4 Indhold: Kandidaterne holder møde.
  c. Valgplakater: Nogle kandidater har afhentes deres plakater. EP-plakaterne kommer til Åbenrå i morgen. Brønshøj-Husum bliver et fælles ansvar.

 9. Bevillinger
  a. Uffe og Carolina får en ekstra bevilling til deres kampagne.
  b. Ansøgning fra Frb om midler til forplejning kr. 1.000,-
  c. Ansøgning fra Kbh om midler til forplejning kr. 1.300,-
  d. Ansøgning fra kampagneteam om midler til Åsten kr 2.000,-
  e. Ansøgning fra kampagneteam om midler til busreklame kr. 41.600,- (med moms, vi er ikke fritaget.)
  f. Forslag fra Poul om bevilling til forplejning øvrige plakatgrupper 10x500 = kr 5000,-

Punkt b,c og f er slået sammen. Punkt a og d er godkendt.

 1. EP-valget
  a. Plakater: Se punkt 8

  1. Maj. Eventteamet informerer om arrangementet.
 2. Evt.