Referat Bestyrelsesmøde 21. august

image Bestyrelsesmøde i Alternativet, SKBH – 21/8 kl. 18.00

Til stede: Anders A, Trine, Poul, Lea, Lise, Anders P. kl. 19

Referatet fra sidste møde er godkendt, og det samme gælder vores dagsorden for i dag.

Om bestyrelsens arbejde
a.For interesserede medlemmer

Vi havde besøg og fortalte om bestyrelsens arbejde.

Opdatering vedrørende Alternativets hovedbestyrelse
Helena fortæller om arbejdet i HB der bl.a. omhandler politisk og organisatorisk strategi og samarbejde med POFO og de folkevalgte.

Ordinært årsmøde 22/9
Helena kommer og fortæller om HB på mødet. Vi inviterer også medlemmer fra Dialogrådet og POFO.

a.Lokale
Vi har Prismen fra 12 – 18. Poul har kontakten og aftaler forplejning og lyd.

b.Hjælpere
Vi spørger:
Indtjekning:
Dirigent: Ken
Stemmeansvarlig:
Stemmetællere: Anders P,
Stemmesedler: Trine
Referent. Lisbeth Jarlov

c.Ansvarsområder og arbejde frem til årsmødet
Kontakt til dialogrådet (Lise)
Kontakt til POFO (Trine)
Revisor Morten (Poul)
Kontakt til Prismen (Poul)
Indtjekning: Jesper Arp, Martin K (Anders)
Stemmetællere: Bjarne, Malene, Finn (Lea)

Vores eksterne revisor skal stå for saldokontrol og stikprøvekontrol er den eksterne revisors opgave i samarbejde med kasserer og bogholder.

Gennemgang af vores eksisterende vedtægter og udarbejdning af forslag til ændringer (Trine laver lille oplæg)

Det skal indsendes senest d. 25. august.

Evaluering af FT19
a.Plan for proces
Anders og Lea laver en plan, der udsendes. Der er møde d. 4. september.

Samarbejdsmøde med Uffe Elbæk
Kl. 16 – 17 torsdag d. 29. august
Lea kontakter Mikkel, der ville lave et samlet skriv fra mødet med medlemmerne. Det sendes ud.

Økonomi
Vi skal søge partistøttemidler via regionen.
Der skal holdes møde med Birthe og Esben. Der skal dokumentation på hvorfor og hvordan vi har fået for mange medlemsmidler sidste år.
Status på plakatregningen er uændret.

Kulturnat
Lise og Trine indkalder til møde.

Region Hovedstad vedr. budget
Anders sender en dato ud. Vi har lovet at holde møde i september. De skulle komme med et økonomisk udspil.

Kommunerne vedr. endelige aftaler
Punktet sættes i bero indtil vi har en ny bestyrelse

Møde med Københavns kommuneforening vedrørende aftaler
Vi venter, til vi har en ny bestyrelse med at holde møde.

POFO
13.
Fredagsbarer
14.
Evaluering af CPH Pride

Punkt 12- 14 udsættes.

15
Evt.
Intet hertil