Referat bestyrelsesmøde 19. feb. 2019

Referat, bestyrelsesmøde, Storkreds København 19.02.2019

Til stede: Mikkel, Trine, Anders A. Poul, Anders P, Lea, Lise

 1. Valg af mødeleder
  Mikkel

 2. Valg af referent.
  Lise

 3. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendes

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt med den rundsendte tilføjelse til punkt 8.
  Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde godkendes også.

 5. Dato for nye bestyrelsesmøder
  Onsdag d. 27. marts kl. 17:30 – 20:00

 6. Status fra økonomiudvalg omkring fordeling af midler
  Vi har oplyst vores folketingskandidater at vi vil bruge 300.000 kr. til valgkampen.
  Der holdes møde med Københavns Kommuneforening d. 7. marts kl. 18:20. Der skal aftales principper om økonomi. Vi har nedsat et udvalg, der deltager. Der ligger et referat fra tidligere samarbejdsmøde med Kommuneforeningen.

 7. Region Ansættelse
  Vi har landet en midlertidig økonomisk aftale. Vi er i dialog med vores regionrådspolitikere om vores støtte til dem.
  Der er aftalt et økonomi- og samarbejdsmøde med Storkreds Bornholm, KOS, Storkreds Nordsjælland og vores to regionråds politikere d. 6. Marts.

 8. Beslutningspunkt. Fordeling af arbejdsopgaver i BS fremadrettet.

Forslag:
Nyhedsbrevsteam: En gang om måneden: Anders er tovholder og alle melder ind.
Eventteam/ årskalender/ årsmøder, opstillingsmøder: Lise, (Trine)
FTV-udvalg: Porse, Mikkel (kampagneteam), Mikkel, Poul (plakat), Lea (tovholder, frivilligkoordinator), Agersnap, Lea (debat), Agersnap (presse)

Kontaktpersoner:
RR: Agersnap
Medlemmer. Trine
Storkredse: Trine
Kommuneforening: Trine, Lise
HB: Trine (Vilhelm er vores kontaktperson)
PoFo: Lise, Lea
LS: Trine
Christiansborg Sekretariatet: Trine
Kasserer: Poul
EP: Lea
Økonomiudvalg: Mikkel, Poul

 1. Orientering og beslutningspunkt. BS´s opstillingsmøde i marts (PoFo)
  Lise og Lea deltager i PoFo fra Storkredsen.
  Opgaver til opstillingsmødet:
  Tjek ind og stemmesedler
  Indsamle opstillingsgrundlag
  Træffe beslutning om valgprocedure. Senest d. 3. marts
  Referent og dirigent (Mikkel spørger i LS og kommuneforeningen)
  Dirigent
  Kandidatudvalget
  Spørge Mikkel fra Tårnby
  Dagsorden og udsendelse.
  Valgproceduren følger kan-paragraffen.
  Udvalg: Anders, Mikkel Lea, Lise, Poul. Vi mødes inden storkredsmødet d. 13. marts kl. 17.30. Forinden har kandidatudvalget læst opstillingsgrundlag.

Der er blevet søgt dispensation i HB i forhold til ikke at vælge folketingskandidater pga. valgår.
Vedr RR: Vi har søgt om dispensation ud fra §21 stk7 i landsvedtægterne.
Vedr. EP-valg: Vedtægterne siger, ikke at vi skal, men kan vælge nye kandidater.
Vi skal være opmærksomme på at vi får tilsagn fra HB.

Trine er ikke med i opstillingsudvalget.

 1. Godkendelse af opstillede kandidater
  FTV-udvalget er kandidatudvalget til opstillingsmødet.

 2. Hvordan skal Storkredsmailen håndteres?
  Vi markerer en mail som ubesvaret, hvis ikke vi har svaret på den.
  Efter valget skal vi have ryddet op i vores mail og Google drev.
  Vi prøver alle at sætte etiketter på.

 3. Status og evaluering fra FTV-møde
  Porse, Lea eller Mikkel kontakt til kommuneforeningerne inden der skal sættes plakater op, for at høre om hjælp.
  FTV-udvalget orienterede om deres sidste møde med kandidaterne.

 4. Kashifs opstillingsgrundlag og udmelding fra vedtægtsudvalget
  Vi afventer endeligt svar.

 5. Status på Revidering af vedtægter
  Trine har revideret dem. De skal godkendes af bestyrelsen, inden de lægges op på Dialog. Trine sender dem til os. Har vi kommentarer skal det være senest fredag d. 22. Februar.
  Desuden skal vedtægterne verificeres af medlemmerne ved det ordinære årsmøde i september.

 6. Lukket punkt.

 7. Eventuelt
  Mia har besluttet at træde ud af BS.
  Refusionssystem: Økonomiudvalget behandler det.
  Kontakt Finn vedr. valgtilforordning.
  Husudvalg. LS tager sig ikke p.t. af at holde orden i Åbenrå.
  Vi godkender ansøgning til 8. marts-arrangement.

  1. Valg af mødeleder og referent til næste møde.
   Mikkel er mødeleder og Lise referent 13. marts 18:30.