Referat, bestyrelsesmøde 10-8-17

Alternativet Assens

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.8.2017 hos Andreas Vejby Johansen
Mødt: Anders Bech, Michael Plauborg og Andreas Vejby Johansen
Afbud fra: Henrik Teigtmeier

1
Præsentation af Jørgen Strøtvedt Nielsen.
Jørgen Strødvedt Nielsen var mødt op til bestyrelsesmødet efter aftale med undertegnede. Jørgen arbejder på Ryslinge Højskole. Arbejder ellers som selvstændig programmør. Jørgen vil eventuelt hjælpe med vores hjemmeside. Han fortalte også, han var god til at læse korrektur. Han ville gerne give feedback til vores kandidater til nogle af møderne, hvor de skal ud til valgmøder eller andet.
2
Siden sidst – forpersonen.
Helle Daugaard Abildgaard og Jan Daugaard stopper helt med bestyrelsesarbejdet i Alternativ Assens.
Vi får Fyens Stiftstidende fra 1. august til 30. november for 296 kr.
3
Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
Henrik har via nettet meddelt at hjemmesiden er klar om 14 dage.
4
Opfølgning på sidste møde.
Intet at bemærke.
5

Arrangementet den 16. august i Mediehuset Assens – Tilmelding.
Michael, Henrik og Andreas har tilmeldt sig.
6
Bestyrelsens syn på hamp i Assens Kommune. (Michael Plauborg)
Vi går ind for en legalisering af hamp. Det vil være godt, hvis Assens Kommune går forrest i dette spørgsmål, så vores lokale landmænd kan tjene på dette. Vi vil til en hver tid følge lovgivningen.
7
Årsmøde i september.
Vores årsmøde skal holdes i uge 39 onsdag eller torsdag. I Sulelængen i Magtenbølle skal mødet holdes. Alternativet Assens giver en sandwich samt en øl eller vand. Vi sender en indkaldelse i uge 34 . Andreas sender indkaldelsen. Michael kigger vedtægterne igennem.
8
Vores strategi frem til valget? Hvornår går vi hvad?
Vi drøftede punktet.
9
Skal vi kontakte nogle af vores medlemmer med hensyn til hjælp op til valget? Hvem kan hjælpe og hvordan? Hvem kontakter medlemmerne?
På årsmødet spørger vi om, der er nogle, der kan hjælpe i forbindelse med valget. Det skal også fremgå af indbydelsen.

10
Læserbreve ved Anders Bech.
Hvis vi skriver læserbreve kan de deles via google drev, inden vi sender dem ud endeligt.
11
Læsebrevsgrupper.
Grupperne kommer hen ad vejen, da det er en dynamisk proces.
12
Skal vi lave noget materiale til næste gang, vi skal møde borgerne. En vores medlemmer foreslår i øvrigt: Jeg vil gerne foreslå, at frontfigurerne i Alternativet Assens bærer badges og andet udstyr, når de skal ud og promovere sig i det offentlige.
Anders vil lave en folder om kandidaterne. Michael kigger på shåppen, og han vælger nogle ting ud, der kan bruges.
13
Michael og Henriks præsentation af sig selv samt foto til de lokale medier.
Michael sender sin egen og Henriks præsentation til Fyens Stiftstidende.
14
En snak om spidskandidater ved Michael.
Michael er spidskandidat.
15
Eventuelt og næste møde.
Næste bestyrelsesmøde er hos Anders Bech tirsdag den 12. september fra kl. 19-21. Mødet foregår Snaven 12, 5631 Ebberup

Referent: Andreas Vejby Johansen