Referat bestyrelsemøde 13. marts 2019

Bestyrelsesmøde, Storkreds København 13.03.2019

Til stede: Anders A, Anders P, Poul, Lea, Trine, Lise, Mikkel

 1. Valg af mødeleder
  Mikkel

 2. Valg af referent.
  Lise

 3. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet er godkendt.

 5. Dato for nye bestyrelsesmøder
  Onsdag d. 27. marts kl. 17:30 – 20:00 i Empati
  Tirsdag d. 9. april kl. 16 -18

 6. Orientering. Opstillingsmøde POFO, Hovedbestyrelsen og Dialogrådet 31/3
  Kandidatudvalget orienterer om opstillingsmødet.
  PoFo: Lise og Lea stiler op som kandidater fra Storkredsens bestyrelse.

 7. Orientering. Samarbejdsmøde med kommunerne
  

Trine og Lea deltog. Der er lavet årshjul. Hver kommuneforening har lavet et fælles eventteam med deltagere fra Kommuneforening og Storkredsforeningen. Udgifter fordeles lige mellem foreningerne.

 1. Orientering. Møde om Region Hovedstaden
  

Orientering fra mødet, hvor Trine, Anders og Lea deltog. Referat er på vej.

 1. Orientering. Mobilpay Økonomi-udvalg
  Kandidaterne får tilsendt oversigt over økonomien en gang om ugen fra Bestyrelsen.

 2. Beslutningspunkt. Booking af lokaler til opstillingmøde 31/3
  Vi har booket lokale i Åbenrå.

 3. Beslutningspunkt. Budget for Storkredsbestyrelsen
  

Vi afsætter penge til plakatfest i forbindelse med op- nedtagning, til valgfesten og til
Jan Kristoffersen kampagnearbejde somEU-kandidat.

 1. Lukket punkt.

 2. Status. FTV udvalget
  Der afholdes workshop med kampagnebrainstorm.
  Plakaterne er blevet sorteret og er klar.

 3. Status. Økonomi udvalget
  Budget udsendes.
  Regnskab 2018 er sendt til underskrivning, så det kan være klar til landsmødet.

 4. Status. Plakatsortering og ophængning
  Vi har fundet en måde at rapportere, hvor plakater hænges op, så der dannes et fælles overblik, hvilket også er en hjælp i forbindelse med nedtagingen.

 5. Eventuelt.

 6. Valg af mødeleder og referent til næste møde.
  Mødeleder: Anders P
  Referent: Trine