Referat Årsmøde

Referat af Årsmøde afholdt i Colourlove tirsdag den 26/2-2019

Lokalforeningen glæder sig over det fine fremmøde og byder velkommen til alle de nye ansigter.

Ann fremlagde foreningens regnskab og bilag og modtog genvalg som kasserer. Den øvrige bestyrelse var på valg og ind valgtes: Mikkel, Jennifer og Henrik.

Den nye bestyrelse holder første møde 21. marts I Colourlove fra 19 til 21 hvor de konstitueres. Mødet er åbnet for alle medlemmer. Næste medlemsmøde er onsdag 6. marts fra 16 til 18.

Det er besluttet at vi deltager i årets folkemøde Møn og der er bestilt stand I Storegade.

Anne-Grethe Kamilles efterlyser hjælp til valgkamp, man må gerne melde sig direkte til hende hvis man byder ind.