Referat årsmøde storkreds KBH 2021

Referat – Årsmøde, Alternativet København (storkredsen)

Dato: 21. marts 2021 kl. 11-13.
Sted: enkelte fra Åbenrå, de fleste via Zoom.
Deltagere: 31 deltagere, tilmeldt via AlleOs.
Dirigent: Kristian Johnsen
Referent: Brian Scherlund Bedoya
Næstforperson “in-action”: Lise Smørum

PROGRAM (foreløbigt)

 1. 11.00 - 11:05 Velkommen
 2. 11.05 - 11:10 Sang v./Julie
 3. 11.10 - 11:15 Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 4. 11:15 - 11:30 Bestyrelsens beretning
 5. 11:30 - 11:40 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering
 6. 11:40 - 11:50 Nyt fra Dialogrådet (Thor)
 7. 11: 50 - 12:00 Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. 12:05 - 12:10 Underholdning
 9. 12:10 - 12:25 Valg af EP-kandidat
 10. 12:25 - 12:40 Valg til bestyrelsen
 11. 12:40 - 12:45 Valg af revisor
 12. 12:45 - 12:50 Underholdning
 13. 12.50 - 13.00. Eventuelt.

Ad 1 (Velkommen):
Næstforperson Lise bød alle velkommen.
Velkomst
Kristian Johnsen blev valgt som dirigent. Brian Scherlund Bedoya blev valgt som referent.
Digitale afstemning foregik online via AlleOS og faciliteredes af Martin Kjærulff som derfor også stor for stemmeoptællingerne.

Ad 3 (Valg af dirigent, referent og stemmetæller):
Kristian konstaterede at Årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ordet gives til bestyrelsen i storkredsen, hvor Lise fremlægger.

Ad 4 (Bestyrelsens beretning):
Lise fremlægger, Fabrizio d’Ottonefremlægger opdateringen omkring KV og RV:

——-

Året starter med at en flagermus i Kina lægger Alternativet ned.
Vi aflyste en del vigtige begivenheder og endte med at lære Zoom og Microsoft teams at kende. Vi taler nu til jer med en del øvelse på Zoom et år efter.
Vi har siden storkredsens sidste årsmøde oplevet to landsmøder, et politisk lederskift og valg af ny ved det ekstraordinære landsmøde for en måned siden. Tillykke til dig Franciska Rosenkilde - vi ser frem til samarbejdet.
Storkredsens oprindeligt planlagte årsmøde blev udskudt og erstattet at to online-årsmøder i juni og november. I juni startede sæsonen for os med fem ildsjæle i storkredsens bestyrelse, men pga. manglende luft i organisationen, blev ilden slukket hos de fleste bestyrelsesmedlemmer og nu er det kun én fra den oprindelige bestyrelse, der genopstiller. I januar åbnede vi for et indsuppleringsvalg til bestyrelsen, hvor vi fik to meget kompetente og garvede medlemmer valgt ind, som også genopstiller.
Siden august har vi pga. det faldende medlemstal, holdt fællesmøde med Københavns kommuneforening og vi fortsætter det gode samarbejde.

Vores lokaler i Åbenrå sagde vi op i efteråret. Vi mangler medlemsindtægter og lokalerne har stået ubrugte hen under nedlukningen. Vi søger alternativer, men vil gerne vente med at finde passende lokaler, til vi ved noget mere konkret om genåbningen efter pandemien.

Vores økonomi består udelukkende af partistøtte fra regionsvalget i 2017 og vi får ikke medlemsmidler længere. LS skylder os for sidste halvår men pyt, kassen er tom, siger de.

Nå, nu til det sjove.
Vi er fyldt med energi, begejstring og glæder os til de kommende måneder i storkredsbestyrelsen. Vi ser frem til et regionsvalg 2021 med et super kompetent team af kandidater. Processen har vi startet med god energi og gejst og glæder os vildt meget til at samarbejde med kandidaterne fremover.
Vi er også bevidste om, at fremtiden rummer udfordringer. Vi er ikke den samme bevægelse som før og er klar over, at vi skal anerkende, at vi har haft en turbulent tid. Vores primære opgave er at genrejse Å’s troværdighed og troen på, at vi er det mest relevante parti med det bedste program, som tager vores klodes overlevelse gennem en bæredygtig grøn omstilling som den absolutte førsteprioritet. Vi tager opgaven alvorligt, har smøget ærmerne op og er klar til at tage kampen op.
Vi inviterer jer alle med!

——

Kristian inviterer til spørgsmål fra årsberetningen, men der kommer ingen.
Derpå erklæres beretningen som vedtaget og Kristian bekræfter den gode energi i arbejdet.

Ad 5 (Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering):
Lise fremlægger regnskabet og Fabrizio gennemgår tallene på skærmen.

Sanne Gutkin efterspørger at tallene kommer ind og ligge på Dialog. Fabrizio siger at det kommer det til.
Christina Olumeko spørger til fullrate-posten som indtægt. Fabrizio siger det omhandler tilbagebetaling af for meget betalt.
Mark Desholm spørger til donation og fundraising - Lise svarer at donationen blev givet som betaling for hjælp til valgplakater.
Ift. fundraising, siger Fabrizio at de har gode planer. Poul supplerer og siger at vi planer om flere events, men pga. corona kan der nu kun søges blandt medlemmerne. Dette har givet en lille smule. Andre gode ideer er velkomne.
Lise informerer om at der droppes et eksternt revisions- og økonomisystem af besparelseshensyn og man overgår til et internt budgetsystem i Alternativet (skabelon i håndbogen på AlleOs).
Sanne vil gerne have tusindtalseparator mere overskuelighed på tallene og Kristian lover at fællesbestyrelsen tager det op i fremtidig økonomi-arbejde.
Der er enstemmig opbakning til regnskabet.

Ad 6 (Nyt fra Dialogrådet (Thor Clasen-Jonasen)):
Thor er ikke med, og derfor tages dette punkt senere.

Ad 7 (Behandling af forslag fra medlemmerne):
Der er ikke indsendt forslag, hvorfor punktet udgår.

Ad 8 (Underholdning (indslag fra Viborg om medlemskab af Alternativet)):
Lise forklarer at vi prøver noget alternativt - at bygge bro ud i landet med indslag til alternativister ude i landet.
Video-indslag fra Stine Isaksen i Viborg.
Der klappes fra deltagerne.

Kristian giver ordet til deltagerne for refleksioner ovenpå indslaget.
Mark Desholm er glad for at brugen af onlinemøder skaber mulighed for videoindslag fra hele landet, men han glæder sig også til at vi kan mødes igen på tværs af landet.
Kirsten fra London: Der skal huskes at man er medlem i medgang og modgang - og det er godt at se at vi stadig er nogen der står stærkt.
Sanne er enig med Mark og foreslår en digital fredagsbar, hvor man kan mødes med jævne mellemrum og tale.
Annika Martins er også glad for at høre fra Stine i Viborg, og vi skal blive bedre til at få politikken ud til den almindelige dansker: hvorfor skal de stemme på Å i stedet for fx Ø eller andre partier som også har bæredygtighed på dagsordnen. Vi har arbejdet indadtil og nu må det være året hvor vi skal arbejde udadtil.

Ad 9: 12:10 - 12:25 Valg af EP-kandidat
Kristian introducerer vores ene kandidat, Jan Kristoffersen.

Jan Kristoffersen fortæller at man binder sammen mod Viborg, men det er også vigtigt at binde sammen på tværs af EU. Med udgangspunkt i Mette Frederiksens tur til Israel, fortæller Jan omkring behovet for at løse problemer på tværs af EU og europæisk i stedet.
Det europæiske landkort bliver gentegnet på ny i 2021 med bl.a. kanslervalg i Tyskland og præsidentvalg i Frankrig.
Der klappes fra mødet og Franciska skriver i chatten at det er godt at Jan stiller op.

Kristian spørger om der er spørgsmål til Jan.:
Palle Skov spørger om EU27-samarbejdet DIEM25 er dødt. Jan fortæller at det primært har været Rasmus Nordkvist og HB der har været involveret, men at han vil finde ud af hvad der ligger i samarbejdet fremadrettet. Jan siger at det naturlige udgangspunkt for et parti som Å i EU må være den grønne gruppe.

Kirsten de Keyser spørger om Brexit har påvirkning på EU-samarbejdet, bl.a. pga vaccineproblemer i EU; holder unionen stærkere sammen efter post-Brexit. Jan tror at det er meget flygtigt; under Brexit-processen startede en velvilje til unionen, men under vaccineudrulningen har der været utilfredshed. Jan mener at det er et samarbejde, der handler om mere end et købmandskab - det er mere et fredsprojekt på godt og ondt. Problemet med at se EU som et købmandsprojekt er at man altid kigger efter en ‘bedre’ deal. Men kigger man på det som et fredsprojekt, så kan man løse problemer sammen i fællesskab. Og Jan mener ikke det står SÅ slemt til med vacciner som overskrifterne nogen gange kan give indtryk af. Ift alle de hensyn der skulle tages ift. budget, udbud, mandat osv. har det faktisk gået nogenlunde hurtigt. Der er ikke nogen lande, der kan sige sig fri for at der er begået fejl under forløbet - UK eller EU.

Kristian spørger om mødet kan erklære tillid til Jan. Det noteres at der er stor tilfredshed og tillid til Jan som kandidat.
Det konkluderes at der er tillid til Jan og der klappes.

Underholdning: Videohilsen fra Fanø og Esbjerg.
Kristian indbyder til refleksioner ovenpå videohilsnen.
Martin Kjærulff siger det altid er altid dejligt at høre fra Fanø.

Ad 10 (Valg til bestyrelsen):
Der er 3 nuværende kandidater som genopstiller, samt 1 ny kandidat: Josefine.
Der er også mulighed i henhold til vedtægter at stille op på mødet.

Dem der stiller op vil præsentere dem selv:

Fabrizio fortæller at han vil arbejde for at organisere Å i København på en bæredygtig måde. Han brænder mest om et motiverende RV og KV-valg, der kan give energi. Fabrizio fortæller om bred erfaring og frivillig erfaring siden en alder af 11. Han håber på at få en god dynamisk bestyrelse igen. Det har der været de sidste 2 måneder og det fortsætter forhåbentligt.

Poul fortæller om en god dynamik og team-spirit frem imod valgkampen og han stiller sig til rådighed for de vigtige opgaver der ligger foran os. Det er vigtigt med et godt valg i hele landet - og særligt i København. Der skal findes en måde at få medlemstallet op og få engageret medlemmerne på nye måder.

Lise fortæller de fleste kender hende og hun kender de fleste. Hun har siddet i storkredsbestyrelsen siden januar 2019. Hun er kommet godt ind i tingene og har lyst til at fortsætte en sæson mere og være bindeled mellem de tidligere og de nye.

Josefine Lykkegård fortæller at hun har været med længe, og er blevet opfordret til at være med i bestyrelsen og vil gerne være med. Til dagligt studeredes der økonomi og filosofi. Så hun kan lave regnskaber så Sanne bliver tilfreds.

Tove Auda beder om ordet: Der er brug for alle kræfter, og derfor vil Tove gerne stille op til storkredsen også (udover kommuneforeningen). Hun arbejder alligevel sammen med banditterne i bestyrelsen. Så hun vil være med til at styrke RV og KV-kandidaterne.

Christina Olumeko stiller også op. Hun er 24 år, har været med i Alternativet i flere år og læser statskundskab på KU. Derudover har hun været med til at starte den alternative madklub, der senere er gjort uafhængig af Å. Hun har siddet i bestyrelsen i den Alternativet madklub, i Ungdommens rødekors og så har hun været aktiv i Uffe Elbæks kampagne team. Hun mener at Å er i nogle skæbneår, og mener at det er vigtigere end nogensinde at partiet overlever de næste valg. Tanken om at Danmark ikke har Å er hjerteskærende og derfor stiller hun op.

Kristian vil høre om der er tilslutning til de 6 kandidater.
Der klappes i mødet og der konkluderes at vi har en storkredsbestyrelse med 6 gode kandidater.
Der ønskes tillykke med valget.

Ad 11 (Valg af revisor):
Lise fortæller at Jan gerne vil fortsætte som revisor, ligesom han er for kommuneforeningen.
Alle i mødet klapper som tegn på entydig opbakning.

Ad 12 (Eventuelt):
Franciska vil sige tusind tak til alle dem der stiller op og at alle rykker sammen i bussen for at vende lykken for Å-projektet. Det er fandme nu det er vigtigt. Den bæredygtige omstilling er lige så stille ved at være en del af hele det politiske landskab.

Fra punkt 6 (Nyt fra Dialogrådet (Thor)):
Thor giver en meget kort status på dialogrådet: der sker ikke så meget.
Brian fra Vestjylland, Thor fra Østjylland og Per fra Nordsjælland. Thor opfordrer til at få flere med i dialogrådet, da der arbejdes med at omstrukturere dette.

Thor giver en generel introduktion til dialogrådet og fortæller at samarbejdet med HB er bedre end det har været før - og der arbejdes meget tættere sammen med bl.a. ift. strukturere dialogrådet på en bedre måde fremadrettet.
Fabrizio at han gerne vil have Thor med i et særligt møde omkring KV-RV processen i København.
Kristian afslutter og indbyder til ydereligere kommentarer.
Sanne Gutkin vil reklamere for arrangement 30/3 om social økonomi på Zoom.
Der er et opslag på Facebook under ‘Hvad er social økonomi’.

Kristian noterer at der ikke mere på dagsordnen og alle ønskes en god søndag.

Fabrizio afslutter ligesom vi startede med; et musikalsk Youtube-indslag med Nathy Peluso.