Referat årsmøde januar 2021

Referat af ekstra årsmøde i Storkreds København onsdag d. 6. januar 2021

Der er kommet endnu et opstillingsgrundlag til HB fra Katinka Haxthausen, der ved en fejl ikke har fået fremsendt sit opstillingsgrundlag rettidigt. Forpersonen forklarer, at bestyrelsen har haft kort tid til at kunne træffe en beslutning om gyldigheden, og bestyrelsen derfor vil lade det være op til forsamlingen at træffe en afgørelse om dette.
Ifølge vedtægterne er muligheden for den beslutning ikke til stede og Katinka trækker derfor sit ønske om kandidatur.

Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Jacob Munk
Referent: Lise Smørum

Valg af delegeret og suppleant til Hovedbestyrelsen:
Kandidaterne Kristian Johnsen og Poul Brandrup præsenterer sig.
Begge parter har opnået tillid.
Kristian er valgt til HB.
Poul er suppleant til HB.

Valg (ind-supplering) af nye medlemmer til bestyrelsen i Storkreds København:
Kandidaterne Poul Brandrup og Fabrizio d’Ottone præsenterer sig.
Begge kandidater opnåede tillid.
Vi byder dem velkommen i storkredsens bestyrelse.