REFERAT Årsmøde Esbjerg Alternativet 28. marts 2019

Årsmøde for Alternativet Esbjerg torsdag den 28/03 klokken 19:00 i ovenlyssalen Esbjerg Museum.

9 fremmødte.

  1. Valg af dirigent

Steen Thrane Frydenlund Jensen blev valgt som dirigent, Dirigenten startede med at konstatere, at årsmødet var korrekt indkaldt.

  1. Valg af stemmetællere og referent

Edvard Korsbæk blev valgt som referent, og Karin Schwartz som stemmetæller.

  1. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

Korskro + Ribe dyrskue. Ribe bedst. Var også på Vorbasse Marked.

Karin Gents har stået for en foredragsrække om Esbjerg havneudvidelse.

Grundlovsmøde, blev dækket af Radio 4 syd.

Åbne bestyrelsesmøder har været en succes.

Esbjerg samarbejdet – Rød blok + fagbevægelse + fredsbevægelse stod for Krystalnatten, der var en stor begivenhed.

Levende Facebookside

Gavebyttedag lige efter nytår. Lidt problemer med fremmødet, men god kontakt med borgere

Karin Schwartz laver grundlovsdagsmøde for alle undtagen DF og støttepartier (V + S). Det bliver rigtigt, rigtigt stort. Samarbejde med biblioteket. Ingen parti politik – Det handler om grundloven og demokratiet. Budget er sat til 2000,- kr. pr. parti.

  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Edvard Korsbæk fremlagde regnskabet, der godkendtes.

  1. Orientering om vedtægtsændringer

Forlængelse af folketings kandidatur, så der ikke skal nyvælges da Lars Lykke ikke har fået udskrevet valg.

Valg til hovedbestyrelse – Hver Storkreds vælger et medlem til hovedbestyrelsen + 7 der vælges på årsmødet.

Tages til efterretning.

  1. Behandling af forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag fra medlemmer

7.Valg til bestyrelsen

Edvard Korsbæk genopstiller

Karin Schwartz Genopstiller

Jette Rose Genopstiller

Kristoffer Thorn Poulsen Nyopstiller

Ane Line Søndergaard Nyopstiller

Alle blev godkendt

Valg af revisor (er)

Birthe Toft genopstiller

Eventuelt

Vores afgående forperson fik en venlig tale af Edvard Korsbæk og en flaske hvidvin + lidt snold.

Der var en del almen diskussion om Alternativets tilstand

Lidt snak om bestyrelsesarbejdet indtil valget er overstået – Handler især om at holde styr på frivillige og plakater.