Referat Årsmøde 17/8 2017

Til stede ved mødet: Peter Van Hauen (Storkredsen), Rita Chemnitz Eilers, Rebekka Godthaab, Minna Sadjadi, Ulla Gram Larsen, Mette Harbo Arleth, Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen, Bente Holm Villadsen(storkredsen)

D. 17/8 kl.19.30
Dagsorden er i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Valg af kandidat
  6. Godkendelse af vedtægter
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Ad 1. Minna er dirigent og ordstyrer.
Ad 2. Mette er referent.
Ad 3.
• Vi har fået tilsendt et regnskab.
• Vi har været på naturmødet i Hirtshals. Det vil vi gerne gøre igen. Det var med hjælp fra Aalborg afd.
• Rebekka har været til KV 17 møde. Det er ikke lige Rebekka at være i byråd lige nu.
• Temaaftner har været forsøgt. Bestyrelsen har holdt møder med skolelærer og sygeplejersker om forholdene i kommunen. Emne om økonomi. Ellers ikke så meget. Beretning godkendt.
Ad 4. Regnskabet for 2016. regnskabet er godkendt.
Ad 5. Valg af kanditat til kv 17. Mette Harbo Arleth er valgt
Ad 6. Vedtægter for Alternativet Hjørring er godkendt.
Ad. 7. Diskussion om flad struktur. Fordele: Dele byrden og ansvaret. Der kan gå kludder i hvem, der gør hvad. Vi skal have tovholder. Vi har valgt en bestyrelse på fem.
• Referent - Mette
• Tovholdere – Minna og Anne-Louise
• Suppleant - Rebekka – Suppleant
• Kasserer – Ulla
• Webmaster – Ulla
Den nye bestyrelse har konstitueret sig selv.

Ad. 8. Tom Arleth er valgt som bilagskontrollant. (Revisor)

Ad. 9.
• Mødestruktur. 15 min at tale om ting til at begynde med og efter mødet evaluere.
• Kursus i Alle Os mm. Mandag den 28/8 kl. 18.30 hos Mette, Skovfyrvej 33
• Mette og Ulla går i banken og får adgang til konto.
• Ann-Louise skriver til landssekretariatet.
• Vi indkalder til et nyt opstillingsmøde.
• Vi indkalder til nyt opstillingsmøde den 28/9 kl 19.30. Skovfyrvej 33.

To do.
Vi skal have overdraget gmail, bankkonto (vi præsenterer underskrevet referat, fra konstituerende bestyrelsesmøde, kørekort sygesikringsbevis med)
Vi skal give besked på landssekretariatet
Vi er registreret i erhvervs og selvskabssyrelsen. Kodekort til bankkonto og e-boks – hvor erhvervs og selvskabsstyrelse skriver til os. (Vi akn læse om det på alle os. Bente sender et link.