Referat af valgforbundsmøde med SF og EL den. 27. marts

27.03.2017

Referat af valgforbunds-møde ml. Enhedslisten, SF og Alternativet

Deltagere:
EL
Jens Otto Madsen
Michael Riber Jørgensen

SF
Morten Bo Bertelsen
Thorkil Olesen

Alternativet
Aase Stjerne Hansen
Joachim Plaetner Kjeldsen
Gustav Sieg Sørensen


Alle tre partier gav udsagn for ønske om og opbakning fra baglandet til at indgå indbyrdes, teknisk valgforbund. På mødet udfærdigedes en skriftlig aftale om valgforbund, som blev underskrevet af Jens Otto Madsen (EL), Thorkil Olesen (SF) og Aase Stjerne Hansen (AL).

Det bemærkes, at RV også er inviteret med i valgforbundet, såfremt partiet opstiller kandidater i Thisted Kommune.

Det rent tekniske i at ”ønske” hinanden indbyrdes på hver sin blanket på Rådhuset blev gennemgået.

Partierne aftalte desuden at tale med hinanden indbyrdes som de første på valgaftenen.
Der var debat om forskellige typer af løbende fællesmøder. Medlemsmøder, POLA mv. blev nævnt. Det besluttes, at de tre partier holder et årligt fællesmøde i september op til budgetforhandlingerne.

De forskellige, eksterne tillidsposter i diverse kommunale råd, nævn og udvalg – herunder Limfjordsrådet, Grundlisteudvalg, valgstedsformænd mv. Det aftaltes, at partierne holder et møde om dette, når det bliver aktuelt.

Mødet aftalte, at Jens Otto Madsen orienterer pressen om valgforbundsaftalen, og at Thorkil Olesen orientere Socialdemokratiet om samme.


Referent
Joachim Plaetner Kjeldsen