Referat af TillidsGruppemøde d. 21. Marts 2017

-bl.a. med ny konstituering og fordeling af vores spændende udvalgs-tjanser, blandt den nyvalgte og topmotiverede flok af gæve Alternativister :slight_smile:

Se referatet samme sted som de øvrige TG-referater… her: