Referat af supplerende opstillingsmøde 27. september 2022

 1. Velkommen
 • Trine Aslaug Hansen fra kandidatudvalget bød velkommen til både fysisk fremmødte og deltagere på zoom. Der var et flot fremmøde i Østjyllands nye lokaler i Vestergade 69.
 1. Valg af dirigent
 • Rasmus Foged blev valgt til dirigent
 1. Valg af stemmetællere og referent
 • Mads Damgaard Mortensen blev valgt til stemmetæller bistået af Thomas Quist Mortensen og Katrine Skov-Hansen, og Trine Aslaug Hansen blev valgt til referent.
 • Dirigenten spurgte forsamlingen, om nogen havde noget imod at to kandidater opstillede på trods af, at de havde indleveret deres kandidatgrundlag efter fristen. Dette var der ikke nogen, der havde noget imod, da disse personers kandidatgrundlag var kommet rettidigt til at blive sendt med ud sammen med dagens dagsorden to uger før mødet.
 1. Kandidaterne præsenteres med følgende prioriterede politiske områder
 • Berit Naomi Sjernaa: Sundhedspolitik
 • Carsten Borup: Seniorpolitik/ Den tredje alder, Socialområdet, Basisdemokrati
 • Helle Wium: nærvær, omsorg, forbundethed, Kattegat nej tak!
 • Line Aaen: livet på planeten, klimaet, balance, den store grønne omstilling for klima og miljø
 • Thomas Due: Grøn omstilling, livsmodeller andre kan se sig i. Ser sig som back up i kampagneteam.
 • Sarah Roued Thomsen: fremtiden for vores børn, systemomstilling, Den grønne omstilling, børns mistrivsel, skole
 • Thor Clasen Jonasen: Stiller op for at få valgt Thorsten.
 1. Dialog med kandidaterne
 • Medlemmerne kunne stille spørgsmål, som kandidaterne på skift kunne svare på.
 • Juma: Kandidaternes forhold til doughnut-økonomi.
 • Rasmus F: Kandidaternes tanker om borgerløn.
 • Carsten B: Hvordan vi gør den nødvendige forandring i fremtiden til noget positivt, der ikke afføder klimaangst…
 • Bodil B: Tanker om redskabet Åben Dialog i Psykiatrien.
 • Thor: Doughnut-økonomi er spændende. - Borgerløn en hjertesag. - Mht. klimaangst, så trænger vi til bedre beslutninger hele vejen rundt.
 • Sarah: Doughnut-økonomi er en selvfølge, som det er nemt at forklare ud fra. - Klimaangst er et faktum. Vi skal handle, så vi ikke bliver apatiske. Å skal vise handlemuligheder. - Ved ikke nok om psykiatrien. - Borgerløn er en logisk måde at skabe trivsel og frihed.
 • Thomas D: Ang. Doughnut-økonomi må Å stikke til det realpolitiske. - Borgerløn handler bl.a. om hvordan værdi skabes.
 • Line: Doughnut-økonomi kunne være fint på små postkort. Vi skal lave forandringer lokalt alle steder. - Åben dialog er et rigtig godt værktøj. Det er vigtigt hvad pengene går til. - Borgerløn indgår som en vigtig del af den grønne omstilling. - Ang. klimaangst, så bliver det værre og værre pga. den evige vækst. Vi skal gøre noget nyt.
 • Helle: Vi er gode til at lade os påvirke af angst. Ang. klimaangst, så skal vi observere vores tanker omhandlende “ikke nok”. Det er vigtigt at vi finder vej til vores forbundethed. - Doughnut-økonomi: Vi skal vækste negativt. - Borgerløn er ikke uproblematisk. Vi skal tænke os godt om.
 • Carsten: Helhedsorienteret tilgang ift. alle spørgsmål. - Det er rimeligt at have klimaangst. - Doughnut-økonomi ligger lige hvor vi skal være. - Å har en systemkritisk tilgang. - Mht. borgerløn skal vi holde fast og snart komme med et udspil. Har udregnet et forslag til pension. - Det er vigtigt at vi er forbundet, det er logisk.
 • Berit: Er dybt spirituel og kan mærke forbundetheden. Fx handler psykisk sygdom ikke kun om personen selv men om hele det omgivende samfund. - Doughnut-økonomi: Det er vigtigt at folk har det godt, med det de laver og producerer. Vi skal vide hvordan vi skaffer os af med tingene igen. - Mht. borgerløn, så er det vigtigt at vi kan bruge energien på at være og skabe.
 1. Afstemning/ Valghandling:
 • Mens Mads gjorde stemmelinket klar fortalte Trine om måden at finde opstillingsrækkefølgen på.
 • Selve valghandlingen: Der var 25 afgivne stemmer og alle kandidater opnåede tillid med resultatet:
  • Line Aaen: 25
  • Sarah Roued Thomsen 24
  • Carsten Borup 24
  • Thor Clasen Jonasen 24
  • Helle Wium 23
  • Berit Naomi Skjernaa 22
  • Thomas Due Nielsen 19
 1. Prioriteringsafstemning ang. rækkefølge på opstillingsliste
 • Der blev stemt om hvorvidt det skulle være muligt at bytte plads på opstillingslisten, og ud af 23 afgivne stemmer blev resultatet:
  • For: 14
  • Imod: 6
  • Blank: 3
 • De tidligere valgte kandidater fik ordet, og fortalte om politiske prioriteringer:.
 • Mira Issa Bloch: Trivsel, nærvær, det gode liv, den grønne omstilling, børne- og familieområdet, psykiatrien, folk i fængsler skal hjælpes.
 • Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen: ungepolitik, slår på at unge er underrepræsenterede. Nikoline opfordrede derfor til at få sig selv til at stå som nr. to på listen, som repræsentant for de unge.
 • Prioriteringsafstemningen blev gennemført med følgende resultat:
  • Afgivne stemmer: 24
  • Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen 55
  • Sarah Roued Thomsen 108
  • Mira Issa Bloch 112
  • Line Aaen 115
  • Carsten Borup 127
  • Helle Wium 138
  • Berit Naomi Skjernaa 154
  • Vinni Kjærgaard Jørgensen 170
  • Mads Damgaard Mortensen 188
  • Thomas Due Nielsen 199
  • Thor Clasen Jonasen 218
 1. Tak for i aften