Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 24.10.18

Referat af møde i Københavns Storkreds bestyrelse, Alternativet, d. 24.10.2018

Til stede: Regner, Anders, Lea, Troels og Mia.

Referent: Mia

Mødeleder: Troels

 • Referent udpeges
 • Godkendelse af referat
  • Referatet fra 11.10.2018 er godkendt.
 • Anders orienterer om sine ansvarsområder
  • Folketingsvalg
   • Ragner, Lea og Anders er kontaktpersoner for kandidater.
   • Sag: hvem tager Prosa-debatarrangementet?
   • Organ for at hjælpe kandidater og tage beslutninger vedrørende debatarrangementer mv.
    • Organet består af ovenstående tre kontaktpersoner og FTV-udvalget, som har repræsentanter fra kommune-foreningerne.
   • FTV inkl. bestyrelsesmedlemmer orienterer bestyrelsen om deres beslutninger.
  • Økonomi: Kan kandidaterne få støtte fra storkredsen?
   • I øjeblikket står der 60.000 til valgkamp, så nej, men fundraising.
   • Region-aftale om ansættelse skal vi se på inden november.
  • Podcast-udstyr: vi skal have en teknik-ansvarlig.
  • Forretningsorden (Anders og Trine)
   • Vi læser igennem til næste gang.
   • Rettelser markeres med rødt.
 • Trine orienterer om sine ansvarsområder (Anders på vegne af Trine)
  • Kommunikation i Alternativet
   • Vi er bevidste om hvilke kompetencer de forskellige organer i Alternativet har
   • Kandidater valgt i storkredsen er i sidste ende storkredsbestyrelsens ansvar.
 • Lea orienterer om sine ansvarsområder
  • I proces.
 • Mia orienterer om sine ansvarsområder
  • Vi tjekker regnskab igennem på mandag.
  • Derefter inviteres til ekstraordinært årsmøde, så regnskab kan godkendes.
 • Troels orienterer om sine ansvarsområder
  • Kommunikation
   • Facebookside skal bruges mere og bedre – Troels er på sagen.
   • Nyhedsbrev er ind til videre ikke noget fast.
 • Regner skal have sine ansvarsområde(r)
  • FTV
  • Kommunikation
 • Retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers offentlige kommunikation
  • Punktet udsættes til næste møde.
 • Fundraising indsats. Og få det til at blive en del af kampagnen?
  • Vi vil gerne hjælpe kandidaterne med at fundraise.
  • Vi laver en strategi/model for dette.
  • Vi går i gang ASAP, så pengene er der inden valgkampen.
 • Lea er mødeleder torsdag d. 08.10.2018
 • Eventuelt
  • Plakater skal opbevares et andet sted end nu.