Referat af ordinært bestyrelsesmøde d.03.01.19

Referat ordinært BS møde d.03.01.19, kl. 17-21, Gennemsigtighed.

 1. Åben BS- møde for medlemmer kl 17.00 - 17.30

Vi byder velkommen, og lytter til vores medlemmer. 17.30-18.00

 1. Valg af referent

Lea er referent

 1. Beslutning om nye møde datoer
 • Næste bestyrelsesmøde den 15/1 fra kl.17-21
 • Næste næste bestyrelsesmøde 5/2 fra 19-21
 1. Valg af mødeleder ved næste BS møde

Lea er mødeleder + Trine er referent

 1. Underskrive referat fra sidste BS møde

Anders udskriver referat

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

 1. (Lukket punkt)

 2. (Lukket punkt)

 3. Evaluering og opfølgning på Politiken indsats

Pressen har reageret på annoncen
Den grønne dagsorden er på danskernes ønskeliste (nr. 1)
Dronningen nytårstale appellerer til en grøn dagsorden
Kandidaterne skal udnytte dette momentum

 1. (Lukket punkt)

 2. Ekstraordinært årsmøde

Arbejdsgruppe til ekstraordinært årsmøde: Trine, Lea og Anders (mødes den 21.01 fra 16-18 og udarbejder materiale, der skal sendes ud samme dag)

 1. Datahåndtering - Hvordan arkiverer vi vores data?

Mia kigger på google.docs
Dialog skal ryddes op på sigt

 1. Nyt/status fra FTV-udvalg

Lea skaffer videoudstyret tilbage til Åbenrå
Mobile-pay status: lavvande i kassen
Evt. oprette et studie i Åbenrå

 1. Nyt/status fra Regner (økonomi)

Vi er næsten på plads
Der skal søges partistøttemidler
Vi har snart adgang til banken
Budget – regner laver udkast til næste møde den 15/1

 1. Nyt/status fra Lea

Frivillig aktion med Lia Sofia i gang
FTV kører (lidt slinger, men det kører)

 1. Nyt/status fra Anders

Udsat til næste møde

 1. Nyt/status fra Mia

Udsat til næste møde

 1. Nyt/status fra Trine

Vedtægter skal revideres efter årsmødet
Storkredsmødet – der skal findes en ny dato

 1. Evt.