Referat af ordinært bestyrelsesmøde 09.04.19

Referat, bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds København, 9/4 – 2019
Tidsrum: 16-18
Mødeleder: Anders
Referent: Lea

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidst

Referat godkendt

 1. Valg af mødeleder og referent til næste møde – 23/4

Lise er referent
Poul er mødeleder

 1. Ansvarsområder i bestyrelsen

Bestyrelsen har 100 % tillid til Trine. Trine Hertz har bestyrelsens opbakning til at fortsætte sit udvalgsarbejde i Bestyrelsen. Bestyrelsen har i øvrigt sendt en dispensationsansøgning med anmodning om at Trine Hertz kan indtræde som medlem af bestyrelsen, uden at skulle gennemgå en ordinær valgproces.

 1. Konstituering

Den nuværende består af:
Forperson: Anders Agersnap
Næstforperson: Lea Amby Ottosen
Kasserer: Poul Holmø Thomsen
Medlem: Lise Smørum
Medlem: Mikkel Lond Hansen
Medlem: Anders Porse
Medlem: Troels Chr. Jakobsen (sygemeldt)

 1. Evaluering af opstillingsmøde 30/3

Mødet gik godt, men der var for få fremmødte
Vedtægter skal kigges i sømmene
Repræsentant til dialogrådet fik ikke 80% opbakning
Bestyrelsen indstiller Jeanette Saurberg til et ekstra ordinær opstillingsmøde til det ordinære årsmøde til september, hvor vi gør stemmeprocessen mere overskuelig. Lise kontakter Jeanette og giver hende en status.

 1. Folketingsvalget 2019
  a. Kampagnetiltag – Anders Porse + Mikkel

Der fremlægges forslag fra kampagne-teamet:

Å-sten (skal undersøges), Å-bus (skal undersøges – snak med CS/pressen), Dialog-middag (skal undersøges), Kedeldragter (godkendt = 15 + 100 stk = 15.000), SoMe (skal udspecificeres), Å-pose (godkendt = 500 stk = 8000kr – Trine undersøger stofdamer på Amager)

Andre ansøgninger:
Uffes team/ Fiete og fredags bar: godkendt
Uffes team/ Lia: ikke godkendt

b. Møde 14/4: Indhold
Lea sender en dagsorden ud og anmoder kandidaterne om svar for deltagelse

c. Valgplakater
Poul + Lea har kontakt til flere af kandidaterne og der arbejdes for organisering af plakater

d. (Lukket punkt)

e. Mails fra Uffe og Carolina vedr. Midler
Uffe + Carolina: Busreklamer: godkendt – Lea kontakter Carolina

 1. EP-valget

a. Plakater
Hvis FT-valg og EP-valg ramler sammen, er vi udfordret på ressourcer i KBH. Derfor:
Skal vi hænge EP-plakater op solidarisk?
Hvor mange ressourcer (frivillige) har EP-teamet i KBH?
Realistisk at alle plakater hænges op samme dag?
Hvad med nedtagning?

Lea kontakter Mathias Henriksen fra LS

 1. Passwords
  Poul kigger på et nyt password til storkredsmailen

 2. Evt.
  Poul informerer om bank
  Aftale med regionerne