REFERAT af opstillingsmøde

Kære Medlem,
Vedhæftet er referat fra ekstra opstillingsmøde afholdt torsdag den 21.september.
På opstillingsmødet blev der valgt 3 ekstra kandidater, men den ene - Ditte Kanstrup - har sidenhen valgt at trække sit kandidatur, så vores kandidatfelt er nu 4 skønne, seje kvinder og vi glæder os meget til den kommende valgkamp :green_heart:

På mødet blev der tillige nedsat en gruppe til at få hjemmesiden op at køre, og til at faciliteter valgkampen - det er et stort arbejde og alle frivillige kræfter er velkomne :green_heart:

HUSK at vi holder møde hver torsdag fra kl.18:00 i Lundegade 17A - i ulige uger er det et kort møde med kandidaterne, og i lige uger arbejder vi med temaerne valgkampen. Der sendes dagsorden ud op til.

På gensyn snarest
På bestyrelsens vegne
Ditte

Referat Å opstillingsmøde 21.september.pdf (97.0 KB)