Referat af opstillingsmøde den 5. september 2017

Den 5. september 2017
Referat – opstillingsmøde Alternativet Thy

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller og referent
 3. Præsentation af kandidater til kommunalvalget
 4. Præsentation af kandidater til regionsrådet
 5. Valg af kandidater til kommunalvalget
 6. Valg af kandidater til regionsrådet

David har meddelt, at han alligevel ikke stiller op alligevel.

Aase dirigent
Stemmetællere – Stinne og Christian Nereus

Opstilling af Flemming til kommunalvalg og Gustav til regionsrådet.

Først opstille kandidater og dernæst afholde valg til rækkefølge på kandidatliste.

Flemming fremlagde sin motivation for at stille op.

 • Ville oprindeligt have stillet op på egen borgerliste, men ligger holdningsmæssigt i tråd med Alternativet.
 • Mærkesager: Det gode liv i hele kommunen, bremse centralisering, styrket nærdemokrati og understøtte lokale initiativer, socialpolitik der medtænker alle og viser respekt for den enkelte, borgerombudsmand – bindeled mellem borger og systemet. Optaget af at arbejde for bedre borgerservice. Fx de skrivelser, som kommer fra kommunen til borgere, udformes er mærkelig facon. Kolde uempatiske ting, man sender ud. Trænger virkelig til at få optimeret, så man forstår, at man er til for borgernes skyld. Sprog og tone, som er i øjenhøjde med borgerne. Mener ikke, at man er god nok i kommunen i dag. Efter komunasammenlægning er der kun borgerservice i Thisted – problematisk for it-svage. Tanker i retning om, at man kan kunne lægge fysisk borgerservice ud i Hurup, Frøstrup, Hanstholm et par dage om ugen.
 • Magten tilbage til politikerne. Skal forstås sådan, at politikere i dag ofte frasiger sig ansvar. Man har ansvaret for at kigge embedsmændene i kortene. Gå mere ind i tingene og kontrollere, at tingen bliver gennemført. Lytte på borgerne og ikke kun til forvaltningen. Synes politikerne i BFU har været rigtig dårlige – svarer ikke på breve, kvitterer ikke for breve.
 • Oplever BFU-området hvor det ofte er svage familier, der er det sådan i Thisted Kommune, at man ikke udsender dagsorden forud for vigtige møder, der bliver ikke lavet andet referat end beslutningen i sagsmappe. Synes man skal fokusere på. Håber hvis Alternativet kommer ind, at vi reagerer på borgernes henvendelser.
 • Noget af det, der har gjort, at jeg i min høje alder har valgt at stille op og være med til at skubbe i en ny retning.

Flemming er valgt som kandidat med 9 stemmer for og en blank.

Præsentation af regionsrådskandidat – Gustav

 • Skriftligt opstillingsgrundlag omdelt
 • Begynder i 1978 for mig. Bogen Oprør fra midten, som handler om det humane ligevægtssamfund. Handler om tredobbelt bundlinje og bæredygtighed. Vi skal have gang i den grønne omstilling.
 • I DK er der brug for en grøn klima-koalition mellem kommuner, regioner, virksomheder og frivillige foreninger. Vil arbejde for, at Region Nordjylland bliver en del af en dansk klima-koalition.

Spørgsmål om dobbeltmandater fra Kurt. Svaret er, at det kan man godt i Alternativet. Der er flere kandidater rundt om i kommunerne/regionerne, som stiller op til begge dele. Diskussioner frem og tilbage om udfordringen tidsmæssigt i at varetage to mandater/kandidaturer.

Afstemning:
8 For og to blanke stemmer.

Afstemning om rækkefølge af kandidater på stemmesedlen. (ud over spidskandidaten). Plads 2 – 4. Flemming melder sig frivilligt til at stå sidst på listen. Jens Ole vil gerne stå nummer to.

Listen afgøres uden afstemning. Listen er som følger.

 1. Joachim
 2. Jens Ole
 3. Gustav
 4. Flemming

Koordinering omkring valgkamp og materiale – diverse aftaler blev truffet.

Diskussion om valgprogram – mærkesager og endelig færdiggørelse. Der er et hul på ældreområdet. Erkendelse af det, og opmærksomhed på, at vi ikke har udviklet på det endnu. Kan skrives/læses ind i nogle af punkterne.

Ældrepolitik diskuteres i Politisk Forum søndag – der kan evt. plukkes noget derfra til valgprogrammet.

Slå på, at ældre er ressourcepersoner og ikke kun plejekrævende byrder. Hvordan kan vi understøtte, at folk får brugt deres ressourcer. Vi har alle ressourcer i en eller anden grad.

Og så holde os til vores værdier.