Referat af online bestyrelsesmøde for Alternativet Assens mandag den 27. marts 2023

Referat af online bestyrelsesmøde for Alternativet Assens mandag den 27. marts 2023

Tilstede: Anders, Andreas, Carl og Ole

  1. Valg af ordstyrer: Andreas

  2. Konstituering af bestyrelsen

Forperson: Andreas

Næstforperson og sekretær: Ole

Kasserer: Anders

Menigt medlem: Carl

  1. Plan for den kommende tid

Vi prikker til folk og hører, om de har lyst til at deltage i landsmødet i maj.
Fokus på Assensbanen/medlemsudflugt: Vi arbejder videre med at lave en begivenhed for de fynske Å-medlemmer og vores transportordfører Christina Olumeko medio august.

  1. Budget
    Vi afsætter 1200 kr til ovenstående begivenhed.

  2. Næste møde

Aftales, når en dato for udflugten er på plads.

  1. Evt.

Ikke noget