Referat af møde i fællesbestyrelsen 21. april 2021

Referat af møde i fællesbestyrelsen KBH onsdag d. 21. april kl. 19 – 21

Til stede: Fab, Poul, Bodil, Josefine, Bodil, Christina, Christian, Brian, Lise
Afbud: Sanne, Kristian

Ordstyrer: Christian
Referent: Lise

Dagsorden:

 1. Tjek ind

 2. Fastsættelse af ny mødedato med mødeleder og referent.
  Næste møde onsdag d. 19. maj kl. 19 – 21:30
  Mødeleder: Lise
  Referent: Tove

 3. Godkendelse af referat fra d. 24. marts.
  Referatet lægges op umiddelbart efter mødet på Slack til interne kommentarer. Referenten retter til og det godkendes ved det kommende møde og lægges herefter på Dialog.
  Referatet fra 24. marts er godkendt. Lise lægger det op.

 4. Nedsættelse af hurtigtarbejdende arbejdsgruppe til event i starten af maj
  Vi mødes på fredag i GC kl. 17 og taler om eventet.

 5. Mødekultur og ordstyrerens rolle (v. Christina)
  Fælles forventningsafstemning.

 6. Status på Åbenrå 33
  Åbenrå er helt tomt og ved at blive malet. Brian har fået fat i en elektriker og der er bestilt slutrengøring.

 7. Brug af Slack
  Der er oprettet en kanal til Zoomlink, hvor vi kan finde mødelinks.

 8. GC (Greencubator) Status og koordinering af arbejdspladser og nøgler
  • Der er dejligt at være der med en masse skønne mennesker.
  • Der er småt
  • Vi kan ikke sidde og tale sammen ved vores skriveborde
  • Dejligt at det er rimelig nemt at booke mødelokaler

Vi skal bruge GC mere inden vi ved, hvordan vi skal koordinere. Kommuneforeningen og storkredsen har hver to sæt nøgler, men der er som regel åbent.
Vi har købt adaptorer, så vi kan tilslutte vores bærbare til skærmene på skrivebordene.

 1. Status på lokale og drøftelse af Å’s behov i fremtiden.
  Forslag om Democrazy Garage, hvor vi vil kunne lave evt. faste arrangementer
  Fast sted vs. fast pop-up?
  Vi sætter punktet på igen på kommende dagsorden.

 2. Budget
  Storkredsen præsenterede budgetforslag. Kommuneforeningen laver budget snarest, så vi kan udarbejde kampagnebudgetterne.
  Vi skal også lave aftale om fordeling af betaling til husleje.

 3. Hvad er rollerne og opgaverne i og udenfor bestyrelsen?
  Vi styrker samarbejdet. Vi skal sikre, at vi er enige om de beslutninger, vi tager.
  Det er bestyrelserne, der har ansvaret for kampagnearbejdet.

 4. Nyt fra KV/ RV21
  Vi er rigtig godt i gang i alle arbejdsgrupperne/ cellerne.

 5. Evt.
  I morgen er der møde om proceduren for udvælgelse af LU’ere efter kommunalvalget i november.