Referat af møde 4/9 2017

Møde Alternativet 040917
Til stede: Rebekka, Minna, Mette, Rita, Ann-Louise, Ulla.

 1. Forventningsafstemning.
  Anne-louise - tid og energi – det er det, der skal tænkes over. Bruger en time om dagen på at læse om ting – skal være med til debatmøder. Det kræver jeg ved mere om, hvad der sker i Hjørring og hvad der sker i Alternativet.
  Ulla: Vil gerne bruge tid på møder vi har. Vil bruge en aften om ugen til grafisk marketingsagtigt. Sætte sig ind i, hvad foregår der i Hjørring.
  Minna: Læser alle os og FB hver dag.
  Mette – (resten tages op på næste møde)

 2. Tidsplan: Ulla laver en kalender for aktiviteter frem til valget.

 3. Mærkesager brainstorm: (Løst og fast) Miljø: rent drikkevand. Lokal økologisk mad. Sunde børn, der cykler. Bedre offentlig transport. Bedre børnecykelkultur – bevar lokale skoler. Brug naturen. Tidlig indsats. (Bare lige et par stikord – fortsættes næste møde)

 4. Hjemmeside: Ulla sætter i gang (ikk’?)

 5. Facebook: Ulla.

 6. Valgprogram: Mette og Anne-Louises udkast læses til næste møde.

 7. Fællesmøde med alle medlemmer: Minna skriver ud til medlemmerne om fællesmøde til valgkamp.

 8. Events: Kan vi evt. synge? Mette og Anne-louise. Køre på ladcykel, skyde med grønne vandpistoler. Lade unge hjælpe os. Rebekka finder på sjove ting. 

 9. Billeder: Vi skal have taget billeder næste møde. Ulla kender fotograf (ikk?)

 10. Valgforbund: Vi har besluttet at takke ja til valgforbund med SF og enhedslisten. Mette tager kontakt og siger ja.

 11. Opstillingsmøde 28/9 annulleres. (Bente fra storkredsen fortalte os, at vi bare skulle være enige os, der var til stede på årsmødet, om at vi kunne opstille flere kandidater. Så det gjorde vi.)

 12. Valg af kandidater: Hele bestyrelsen vælges: Minna Sadjadi, Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen, Rita Chemnitz Eilers, Rebekka Lisborg Godthaab, Ulla Gram Larsen.