Referat af medlemsmøde og indkaldelse til nyt møde

L_HjoerringLokalforening Hjørring5d
Referat af medlemsmøde + indkaldelse af nyt møde
Medlemsområde
nyhedsbrev

L_HjoerringLokalforening Hjørring4d
Referat af medlemsmøde i Alternativet
Mødedato: Mandag den 22/5-2017
Mødet påbegyndt: Kl.19.30
Mødested: Fyrebakken 5, Hirtshals
Fremmødte: Mette, Ulla, Lisbeth, Bent, Karen, Rainer og Birgitte
Nyt møde aftalt: Den 26/6 kl. Skovfyrvej 33 Tornby kl. 19.30
Referent: Ulla

Punkter på dagsordenen:

 1. Evaluering af Naturmødet
 2. Beslutning om opstilling til kommunevalget
 3. Kandidater og program og proces frem mod valget
 4. Hjemmeside og elektronisk kommunikation. Hvordan foretrækker vi kommunikationen imellem os?
 5. Nationalt årsmøde
 6. Regionalt årsmøde
 7. Fremtidige aktiviteter

1 Evaluering af Naturmødet
Alle er enige om at det har været en rigtig god oplevelse, et møde med mange besøgende og fine indlæg. Inspirerende og god oplevelse. Især blev indlægget om Aquaponics diskuteret, samt Alternativets auktion af kunstværk fremstillet af plastikaffald fra vores strande, kunstværket er lavet af Råt & Godt i Aalborg og blev solgt for kr. 1450,- overskuddet gik til WWF.

 • Der bliv i denne forbindelse snakket om fiskeopdræt i Hirtshals og om forureningsgener.

2 Beslutning om opstilling til kommunevalget
Mette opstiller til kommunalvalget og gør i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af at have opbakning i baglandet. Ulla hjælper gerne med div. Markedsføringsmaterialer i forbindelse med valget.
Der er opbakning til Mette som spidskandidat for Alternativet til byrådet.
Bent fortæller at Anne-Louise Lopez Bøttger-Rasmussen overvejer at blive kandidat – hun har arbejdet for Statens administration og forventes derfor at være en god person at have med på holdet. Bent ringede under mødet til Anne-Louise og har møde med hende tirsdag d. 23/5.

Valget 2015 Hjørring Kommune
Der sidder 31 politikere i Hjørring Kommunes Byråd

hjoerring.dk

Hjørring Kommune

Der sidder 31 politikere i Hjørring Kommunes byråd. Se byrådssammensætningen her og klik dig ind og læs mere om kommunens kommunalpolitikere.

Vi diskutere reglerne ved opstilling til valget, de kan findes her.: Opstilling til kommunale og regionale valg
Vi diskuterede hvor mange vælgere, der skal til for at få et mandat, og Enhedslisten har et mandat i det nuværende byråd og de fik 1.116 stemmer. Det vil sige, at vi blot skal have en lille fremgang i forhold til folketingsvalget for at få et mandat.
Kommunalvalget er den tirsdag 21. november 2017

 • Valgforbund
  Der blev diskuteret strategi mht. at lave et valgforbund, og efter at have været hele vejen rundt enedes vi om at Mette selv tager kontakt til både SF/Ø og B/C
  Der blev pointeret at vi har meget til fælles med SF mht. lokalpolitik og at de derfor vil være et godt forbund. Mette tager kontakt til Karl Bornhøft (SF) eller Jørgen Bing (SF) og Hans Henrik Loberg (Ø) eller Louise Bilde Hvelplund (Ø)
  Da Radikale og De Konservative allerede har valgforbund diskuterede vi hvor vidt det kunne betale sig at tage kontakt, men enedes om at gøre det under alle omstændigheder, så vi får en fornemmelse af ”hvor landet ligger” Mette tager kontakt til Susanne Fibiger. (Har vist stillet op for de Konservative på et tidspunkt?) da (C) har en god miljøpolitik og vælgere der lægger vægt på miljøet.
  Andre Konservative i byrådet er: Daniel Rugholm, Kasper Maarup Andersen og Per Møller.
  Mette tager også kontakt til Lene Bjørn Sørensen fra de Radikale. (B)
  30 min. Runde med hjertesager
  Mette foreslår at vi tager en runde hvor vi alle fortæller hvad vores hjertesag er, vi enes om 30 min.
  Ulla:
  Selv om det ikke har direkte forbindelse med lokalpolitik er Ullas hjertesag Pengepolitik (ikke Finanspolitik) Det danske pengesystem har udviklet sig uden politisk indblanding over de sidste især 50 år, dvs. at politikerne i dag ikke har den reelle kontrol over pengeskabelsen i Danmark, det har de private banker derimod. Dette føre til en meget ustabil økonomi, og fører gældsspiraler og finansbobler. Løsningen er at det kun (som i gamle dage) er Nationalbanken der må skabe penge – Alle borgere burde have en konto i Nationalbanken og private banker vil kunne tage imod borgeres og virksomheders indlån og låne disse penge ud til andre, altså klassisk bankforretning. Men bankerne vil ikke kunne låne penge ud som de ikke har i forvejen, som de kan i dag.
  Se mere her: Spørgsmål & svar — Gode Penge
  Mht. pengepolitik/økonomi i lokalområdet er Ullas hjertesag at virksomhederne skal have hjælp til at indfører en cirkulær økonomi. Ønsket er at cirkulær økonomi kommer højere op på dagsordenen i kommunen, så både kommunen og kommunens arbejdspladser så vidt muligt genbruger resurser og køber lokalt.
  Ullas ide er at nedsætte et ”tilsyn” (a la. Arbejdstilsynet) der skal hjælpe virksomheder til at få indført en cirkulær økonomi, ressourcegenanvendelse, og grøn vækst i virksomheden, til gavn for miljøet og virksomhedens økonomi. (Noget tilsvarende findes vist i dag i form af ansatte på kommunen, men ideen er at alle virksomheder i kommunen skal have mulighed for hjælp)
  Lisbeth:
  Louise fortæller om Affald og et tiltag AVV starter i Hjørring Kommune næste år, og om at hun ønsker sig at partierne til venstre kan finde ud af at gå sammen om en forandring mod en mere bæredygtig verden, hvor man f.eks. mindsker transport af vare etc.
  Birgitte:
  Birgittes hjertesag er et ønske om økologisk mad i børnehaver og til ældre. Det skal være god mad af gode lokale råvarer. Væk med konventionelt landbrug og ind med den økologiske i Hjørring Kommune. Sund mad og rent drikkevand.
  Bent:
  Bents hjertesat er at få større områder udlagt til naturgrunde. Forbilledet er Slotved Skov hvor det netop er blevet bestemt at udvide området. Ved bevarelse af naturområder bevare vi også et sundere vandmiljø og vores grundvand, der ellers lide stor nød ved de omfattende sprøjtning med pesticider o.a. Bent ønsker en større indsats over for kvælstof, fosfor osv.
  Bent nævner også Ejstrup sø og Gårdbo sø som gode forbilleder. Vendsyssel er lidt kedelig som det er nu, det vil berige området at fremme naturens vilkår og måske tiltrække folk til området.
  Karen:
  Karen savner biodiversitet og foreslår at vi gør et slag for at fremme viden omkring haverne og hvordan vi kan binde mere CO2 i vores haver.
  Rainer:
  Rainers hjertesag er kvælstof i havene.
  Mette:
 1. Hjørring Kommune som giftfri kommune. Mette foreslår at Kommunen opsætter det som mål at blive giftfri., og foreslår kampagner der informere om gift i bl.a. grundvandet.
 • Bent foreslår ”Gift minimal kommune”
 • Lisbeth tilføjer at pesticider er ved at udrydde vores bier
 1. Socialpolitik – det er vigtigt at få hjulpet de unge mennesker som ikke har det godt. De unge er meget pressede i dag og har bl.a. meget lange dage, det skal der gøres noget ved.

3 Kandidater og program og proces frem mod valget
Hvornår skal valgprogrammet være færdigt?
Vi enes om at skitsen til valgprogrammet skal være færdigt til mødet den 26/6 Her skal vi blive enige om hovedlinjerne i valgprogrammet. Den eksterne del af programmet skal koges ned til ca. en A4 side. Vi arbejder i fælles dokumentet på https://docs.google.com som bruges til brainstormen.
Vi enedes om hver især at lave et udkast af vores hjertesager til dokumentet inden næste møde, og samtidigt kommenterer på det de andre skriver i dokumentet hvis man har noget at tilføje.

4 Hjemmeside og elektronisk kommunikation. Hvordan foretrækker vi kommunikationen imellem os?
Vi er enige om at vores fælles gruppe på Messenger fungerer efter hensigten, vi beholder denne.
Mht. Hjemmesidedelen på Alle Os AlleOs // Alternativet
Så enes vi om at Ulla laver et oplæg som lægges online. Et billede til øverst på siden bliver taget efter sommerferien.

5 Nationalt årsmøde
Der er desværre ingen der kan deltage på det nationale møde.

6 Regionalt årsmøde

Der skal vælges en ny bestyrelse, og vi mangler folk der vil stille op.
Der er møde Søndag d. 11. juni kl. 13.00 –20.00 på Halkær Kro og Kulturhus, Halkærvej 59, 9240 Nibe.
Vi starter kl. 13, så kom gerne mellem 12.30 og 13.00, så vi kan finde på plads.

Vi mangler dig i vores bestyrelse! || Årsmøde 11. juni
Nordjylland
Vi mangler nye kræfter til storkredsbestyrelsen :muscle::deciduous_tree: Vi begynder at nærme os årsmødet d. 11/6, men vi har desværre modtaget meget få opstillinger til bestyrelsen. Hvis du kunne have lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, vil vi derfor blive meget glade for din opstilling. Fristen for at stille op var oprindeligt på søndag, men vi har valgt at forlænge den til søndag d. 21/5, så vi forhåbentlig kan få nogle nye kræfter med i bestyrelsen :slight_smile: He…

Bent og Mette tager afsted.
6,5 Valg af ny kasserer og Næstformand
Da både Rebekka og Lars der af forskellige personlige årsager har ønsket at udtræde af bestyrelsen, diskuterer vi hvem der bedst kan overtage deres pladser, valget falder på Mette som Kasserer og Ulla som Næstformand, som hermed opstiller til næste generalforsamling i August.
Kasserens arbejde forventet overdraget fra Lars til Mette, ved nærmeste lejlighed og senest til August. Bent skriver til Lars og informerer.

7 Fremtidige aktiviteter

 • Der er grundlovsmåde på Vrå Folkehøjskole den 5/6 kl. 10.00 – 13.00 hvor bl.a. Arne Bohl og stifteren af Venligboerne kommer, Johnny Maarup inviterer, men der er desværre ingen der kan.
 • Billede til lokalforeningens hjemmeside på Alle Os skal tages ved lejlighed efter sommerferien.
  Mødet sluttes kl. ca. 22.00