Referat af medlemsmøde og indkaldelse til generalforsamling

Alternativet, Lokal afdeling Hjørring.
Møde den 26. juni, 2017
Referent: Mette Harbo
Til stede: Bent Jørgensen, Ulla Gram, Anne-Louise Bøttger-Rasmussen, Mette Harbo Arleth
Punkter på dagsorden: Kommunalvalget til november: Kandidater, valgprogram og valgforbund.
• Præsentation af kandidater
o Ulla vil finde ud af, hvordan man skriver kandidaterne ind på Alle Os
o Mette stiller op og er begyndt at arbejde på en præsentation af sig selv, som skal ligge på Alle Os.
o Bent meddelte at han også vil stille op, men ikke som spidskandidat.
o Anne Louise overvejer kandidatur, men vil ellers gerne være aktiv
o Hver kandidat må udarbejde en personlig præsentation
o Vi vil se, om vi kan lave præsentationsvideoer, som kan komme ud på Facebook.
o Ulla havde udtænkt forskellige forslag til hvordan vi kan gøre os synlige i valgkampen – det må vi arbejde videre med
• Valgprogram
o Vi har ud fra idé-kataloget og ud fra alternativets idé-katalog, der ligger på Alle Os, arbejdet videre med nogle overskrifter for vores fælles lokale Hjørring-valgprogram
o Vi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Holtepigerne Mette og Anne Louise, som skal udarbejde et forslag. Forslaget sendes ud i høring inden den endelige vedtagelse på generalforsamlingen. (Var det ikke det vi endte med at sige?Tages op til godkendelse af dette referat.)
• Valgforbund
o Mette har talt med formanden for Lokallisten John Nielsen, for at høre om muligheden for valgforbund med dem og De Radikale Venstre. De to partier er allerede i valgforbund og vil tage det op på et snarligt møde. Vi vil gerne i valgforbund med dem. Hellere end med SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Nyt møde: Torsdag den 10. august kl 19.30. Generalforsamling. Hjemme hos Mette på skovfyrvej 33 i Tornby.
Ud over generalforsamlingen har vi følgende punkter til næste møder
• Valgkamp
• Stillere
• Vedtagelse af valgprogram
• Nedsættelse af arbejdsgrupper til diverse initiativer