Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 19.10.2020

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Alternativet Assens 19/10-20

1. Konstituering
Næstformand Ole og kasserer Michael
2. Valgforbund
Vi indleder drøftelser med SF og radikale om et teknisk valgforbund (igen). Andreas kontakter.
3. Pop-up cafeen
Michael kontakter Hanne og hører, hvor mange af regionens penge, der kan allokeres til vores projekt.
Ole kontakter lokalrådsfolk mm. i Haarby
Vi vil fx gerne have inspiration til, hvordan man får mere (grønt) liv i Haarby ….
4. Assens kommunes Klimastrategi
Ole, Michael og Anders regner med at deltage den 29/10. Herefter drøfter vi, hvad der skal med i vores fælleshøringssvar.
5. Møde med Josefine
Michael prøver at finde en passende dato i det nye år.
6. Årsmøde 2021
Afholdes i marts og lægges sammen med kandidatmøde.
7. Evt.
Ikke noget