Referat af konstituerende bestyrelsesmøde alternativet odsherred 5.3.2018 hos vivi

Til stede: Vivi, Steffen, Marianne og Ivan (referent). Jørgen deltog i dele af møde pr. telefon.

 1. Konstitueringen. Bestyrelsen blev konstitueret med Ivan som forperson, Vivi som næstforperson og
  Marianne som kasserer. Steffen og Jørgen er menige medlemmer
 2. Tovholdere. Kommunalpolitisk udvalg: Marianne, Ung & Aktiv: Jørgen, Politikudvikling &
  Demokratiudvalg: Vivi, Kommunikation & Presse: Steffen
  Tovholderne bedes til næste bestyrelsesmøde sørge for udkast til kommissorium for udvalget samt
  ønske om rådighedsbeløb.
 3. Indbyrdes kommunikation. Steffen anbefalede systemet Discord, som han vil demonstrere for os på
  næste bestyrelsesmøde. Indtil videre kommunikerer vi pr. mail. Vi skal også næste gang blive enige
  om, hvordan vi håndterer de mails, der kommer til odsherred@alternativet.dk
 4. Årshjul. Vi tager det op som punkt på næste bestyrelsesmøde. Alle bedes overveje punkter til
  årshjulet.
 5. Lundbeck. Vi orienterede gensidigt hinanden om de forskellige aktiviteter og initiativer, der er taget
  fra forskellig side i sagen. Vivi sender et brev rundt, hun har modtaget. Marianne og Ivan tager et
  møde med Niels Stockmayr, der har tilbudt at bidrage med viden og knofedt.
 6. Første ordinære bestyrelsesmøde blev fastsat til mandag den 9. april kl. 19 hos Marianne. Der er
  foreløbig følgende punkter på dagsordenen: a) Årshjul, b) Kommissorier, c) Budget, d) Indbyrdes
  kommunikation, jf pkt. 3, e) forretningsorden og f) Ruths anmodning om at tage stilling til to
  forskellige forslag om Alternativets fremtidige struktur.
  Ivan er fast dagsorden-skriver, Vivi er fast referent