Referat af fællesbestyrelsesmøde KBH d. 10. maj

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening mandag d. 10. maj kl. 18:00 – 21:00 i Liflandsgade

Til stede:
Bodil, Christian, Adam, Katrine, Tove, Uffe, Lise (ref), Poul (kl. 19)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt

 3. Meddelelser
  • ”Red jorden” holder demo hver anden fredag. Vi vil spørge på Borgen, om de vil gå med på fredag med vores flag. (Adam)
  • Vi mangler et LU-medlem i Indre By. Vi ringer til en mulig kandidat. (Uffe)
  • Kandidatudvalget er ved at tage form, der er mange møder.
  • Troels beder om, at bestyrelsen stiller med en repræsentant til samtalerne medfagbevægelsen om Å deltagelse i Fælledparkens 1. maj (Adam)
  • Til 1. maj i Sydhavnen opstod et forslag om, at vi laver en ikke-valgkamp flyer. Noget der er mere en; her-er-partiet-i-København-meld-dig-ind-ting. Vi skriver til LS og hører, om han har et udgangspunkt. (Adam)
  • Skal vi lave et grundlovsmøde d. 5. juni? Vi vil lave brunchen d. 4. juni til en Grundlovsbrunch. Vi spørger først Franciska og herefter Chris om en af dem har mulighed for at holde tale for os mellem kl. 11 og 13. (Lise) Næste brunch er d. 6. august.
  • Christian har en computer med, som vi kan bruge. Vi aftaler at lægge den i fletkurven i depotet.

 4. Økonomi
  Forespørgsel fra vores kandidat om støtte til transportudgifter.
  Vi skriver til Jan, at vi vil tage stilling til det efter Landsmødet, så vi kender situationen

Er der styr på betaling af fakturaer. Fremsendelsen er rodet.
Vi må høre Jan om det på næste møde.

Budget for året
Storkredsen skal lave et budget. Uffe vil kontakte Jan om samarbejde om budget og bogføring.
Vi synes ikke, det er et godt tidspunkt at skifte bank lige nu.

 1. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  Nyhedsbrevet er skubbet og udsendes medio maj.

 2. Planlægning af formøde til Politisk Tænkeboks.
  • Politisk Tænkeboks afholdes d. 29. juni, og vi vil holde formøde d. 20. juni. Vi kender ikke det politiske emne endnu.
  • Tirsdag d. 20. juni kl. 19 til vin, øl og snacks.
  • Facilitator: Katrine
  • Opslag til event: Katrine
  • Kan Jan købe vin, øl og snacks?

 3. Forretningsorden.
  Det er små ændringer der skal til, og vi udsætter det til næste møde.

 4. Rundvisning på drev
  Punktet udsættes også.

 5. KV25-strategi
  Vi tager udgangspunkt i Katrines dokument. Tidslinje, Årshjul og den første planlægning.
  Noter og kommentarer er skrevet direkte ind i dokumentet.

 6. Evt.