Referat af fællesbestyrelsesmøde d. 17. april

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening mandag d. 17. april kl. 17.30-19:30 i Liflandsgade/ Zoom

Til stede:
Fysisk: Uffe, Poul, Bodil, Jan
Online: Adam, Katrine, Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt.

 3. Meddelelser
  • Der bliver heller ikke 1. maj i Fælledparken i år.
  • Vi har fået store regninger for mange valgplakater
  • Kassererne arbejder fortsat på en løsning for at lette arbejdet med regnskab i alle bestyrelser og kredse. Kom gerne med kommentarer til det.
  • Vi må gerne finde kandidater og bestyrelsen agerer foreløbigt som storkredsens kandidatudvalg.

 4. Økonomi
  Opfølgning fx RH-midler og tilbagebetaling fra kandidat.
  • Både Bornholm, Nordsjælland og Omegnen har fået deres beløb udbetalt for 2023. Bornholm får også for 2022, hvor de ikke havde en konto.

Tilgodehavende
• Aftalen med vores kandidat, der skylder os er lavet og der betales snarest.

Hvor meget kan vi støtte økonomiske til EP-valg?
• Vi vil gerne støtte, men har brug for at vide, hvor stort det bliver og hvad planen er. Hvad må vi egentlig støtte for udenfor vores egen region?

Valgplakater
• 53 stk. a 89 kr.+ Jonathan: 2. Birgitte: 5. Chris: 2. Franciska: 10. Hvad betaler vi, hvad betaler kandidaterne? Vi betaler for dem.
Lise skriver, at vi betaler.

 1. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder

Christian: Zoom, referat-format.
• Drive:
Christian vil lave struktur i det.
• Referat og dagsorden:
Template er fundet. Lise og Christian ringer sammen om tilpasning.
• Forretningsorden:
Alle går ind og kigger på den, og vi tager punktet næste gang. Christian sender linket til os på Signal igen.
• Onlinemøder:
Meet og Gypsy er gratis og vi vil bruge det, når vores Zoom-abonnement udløber. Vi har tid til at prøve os frem. Christian arbejder på det.

Events: Formøde for politisk tænkeboks, Brunch, 1. maj
• Politisk tænkeboks:
Inden møderne afholdes, foreslås det at storkredsene afholder et medlemsmøde og diskuterer temaet. Det ønsker vi at sætte i værk. Vi kan ikke nå det til mødet d. 27. april. Under eventet ligger et spændende samtalepapir vi kan bruge.
Kunne vi lave et arrangement med øl og pizza? Vi tænker over det til næste bestyrelsesmøde og arrangerer det i juni.
• Brunch d. 7. maj:
Emil er på.
Kan Katrine slå det op på AlleOs og FB.
• 1.maj:
Vi kan ikke nå at sætte noget i værk.

Andet?
• 28. april kl. 14. Befri Jorden. Demo på Christiansborg Slotsplads. Adam hører om nogen på Borgen vil deltage. Demonstration kommer igen d. 14. maj.
• 13. maj. Jan tager flag med. Demo mod udvidelse af Lufthavnen.
• 29. april om anlægsprojekter på Christiansborg. Man melder sig selv til.

 1. KV25-strategi.
  Vi tager udgangspunkt i Katrines dokument. Tidslinje og den første planlægning. KV25 - Google Drive

Næste møde d. 10. maj bliver et 3-timers møde kl. 18-21 med pizza.
Vi skal lave årshjul og tidsplan for KV25-planen.
Vi aftaler, at vi har læst kampagneplanen først.

 1. Evt.
  Jan taler om ny indretning i lokalet med opslagstavler og lyset, der skal lukkes ind.