Referat af ekstraordinært årsmøde Vordingborg afdeling

Kære medlem af Alternativet Vordingborg
Fremover vil du være medlem af Alternativet Sydsjælland. Du skal ikke foretage dig nogle ændringer og vi glæder os til det nye samarbejder hvor vi kan samle flere ildsjæle om vores vigtige politiske kamp.
Referat af ekstraordinært årsmøde afholdt søndag 22. november:

Ekstraordinært årsmøde vedr. sammenlægning sammenlægning til Sydsjællands Lokalafdeling.
Invitation med dagsorden udsendt til medlemmerne af lokalafd. Vordingborg den 25.10.2020.
I mødet den 22.11.2020, deltog afgående kasserer Ann Busch, og medlem Lene Ezzaaf.
Afgående forperson Henrik Petersen havde meldt afbud til mødet. Derfor indeholdt dagsordenen ingen beretning fra forperson.

  1. Dagsordenen blev godkendt
  2. Lene Ezzaaf blev valgt til referent
  3. Ann forelagde regnskabet, som godkendtes
  4. Der var enighed om at nedlægge lokalforening Vordingborg og indgå samarbejde med de d.d. også nedlagte Næstved og Faxe-Stevns lokalafdelinger, i den nye afdeling af Å: ”Lokalforening Sydsjælland”. Ann vil snarest muligt overdrage lokalforeningens regnskab og andre papirer til kasserer i den nye forening
    Referat fra stiftende møde vedr. den nye afd. udsendes separat
  5. Evt. Senere vil der blive udsendt invitation til valgforbundsmøde i Vordingborg
    Bårse den 22.11.2020 Lene Ezzaaf

Bedste hilsner
Ann