Referat af digitalt bestyrelsesmøde mandag den 22.2.2021

Alternativet Assens

Referat af digitalt bestyrelsesmøde mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00.

 1. Siden sidst – forpersonen.
  Andreas minder om, at kandidaterne skal få lavet deres oplæg til 1. marts.

 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  Ole er positiv efter valget af politisk leder – både processen og resultatet, som forhåbentlig giver fred og arbejdsro.

 3. Års- og opstillingsmødet mandag den 22. marts
  Mødet bliver virtuelt. Bestyrelsen holder et ekstraordinært bestyrelsesmøde 15/3 kl 19 med ”generalprøve” på afstemningsmodulet på Meet.

 4. Overordnet plan for foråret
  Vi læser de gamle valgprogrammer igennem inden møde (Anders mailer dem).
  Bestyrelsen ringer rundt til medlemmerne.

 5. Pop-up caféer
  Vi afventer fortsat en udmelding vedr. Corona

 6. Kommunalvalget i 2021.
  Andreas efterlyser, at vi snart får noget på skrift.
  Michael sender links til diverse KV-fora på Alleos mm.
  Vi talte lidt om, hvordan vi får en kultur i Assens kommune, hvor medarbejderne tør sige, hvilke problemer de har, og hvor kommunen prøver at løse dem.

 7. Eventuelt og næste møde.
  15/3 kl 19. Afstemning og pop-up caféer.

Ref: Ole