Referat af bestyrelsesmødet mandag den 24. august 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens, mandag 24/8-20

Siden sidst – forpersonen
Der er landsmøde 26-27/9 i Odense.
Der er klimafolkemøde 3-5/9 i Middelfart.

Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
Uddybes i nedenstående

Opfølgning på sidste møde
Michael skal mødes med en repræsentant fra Glamsbjerg-Tommerup Fødevarefællesskab.

Skal vi gå i valgforbund med SF og De Radikale til KV 21
Vi sonderer terrænet.

Planlægning af on-line årsmøde
Mandag den 19 oktober kl 19 på Mulighedernes Hus. Vi mødes fysisk og streamer mødet.

Sommerarrangementet som snarere bliver et efterårsarrangement
Torsdag den 8. oktober kl. 17 i Mulighedernes hus med Josefine Fock.
Invitationen sendes til alle i storkreds Fyn. Michael skriver med Josefine for at afklare emne og laver en dagsorden/indkaldelse sammen med Andreas. Der er tilmelding og spisning i forbindelse med arrangementet.
Vi sætter en annonce i Lokalavisen Assens 30/9.

Pop-up caféer
Vi kan leje de tidl. Vestfyns Banks lokaler i Haarby.
Vi arbejder med lørdag 7/11 over middag. Lokale relevante personer inviteres til at deltage mere eller mindre aktivt i caféen.

Kommunalvalget i 2021
Vi skal fortsat søge efter kandidater samt prioritere vores valgtemaer.
Ole: skole- og trafikpolitik
Michael: fødevareuddannelse for bogligt svagere elever

Eventuelt og næste møde
Næste møde bliver online efter behov, når forskellige ting (Josefines emne, sonderingen og caféen) er afklaret.