Referat af bestyrelsesmødet mandag den 20. september 2021

Bestyrelsesmødet mandag den 6. september 2021 blev udskudt til mandag den 20. september 2021.

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens 20/9-21

Siden sidst – forpersonen
Andreas har været i dialog med Poul ® om vælgermøder og valgforbund.

Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
Ole har været sammen folk fra regionen og er blevet kandidat til Region Syddanmark. Der er yderligere to kandidater fra Sønderjylland (Henrik Boye og Hans Fonsbøl) og samt en fra Odense (Jacob Holm).
Ole har også været til medlemsmøde i Fredericia lørdag, hvilket var meget inspirerende og positivt.

Ældrepolitik
Vi talte om årsagerne til rekruterings- og fastholdelsesproblemer med personale i ældreplejen. Det er en kombination af lav løn og dårlige arbejdsvilkår – vi kan umiddelbart ikke gøre meget ved det første, men måske ved det sidste.

Folder
Anders har lavet et rigtig godt udkast. Vi justerede enkelte formuleringer, og Ole sender reviderede tekster om skole og trafik samt et billede.

Valgplakater
Vi køber 30 personplakater til KV21 til 900 kr og sætter dem op med almindelige strips. Derudover supplerer vi med gamle plakater.
Ole inviterer øvrige partier til at få en plakat op foran Mulighedernes Hus – vores bliver dog med en form for lys aften/nat.

Øvrige ting til KV21
Vi bestiller 500 Foldere (A4,farve, 2-foldet) hos Deslers.
Ole køber 2 Sweatshirts (Generøsitet og Humor) samt et Å-net i Shåppen.
Anders køber materialer til isstøbeform (isklumpbakke)
Vi bruger det resterende på annoncer i Lokalavisen og Folkebladet – Anders tjekker priser

Valgmøder
Ole deltager pt. i følgende møder:
30/9 19.00 Pilehaveskolen/Gymnasiet; 1/10 kl ? Aktivitetscentret i Glamsbjerg (Ældresagen);

12/10 kl. 19.00 Rørup Borgerhus; 28/10 kl. 16.30 Tommerup Station (Vissenbjerg Lokalråd/ Tommerup Lokalråd); 1/11 13.00 FGU i Glamsbjerg; 3/11, Valgfolkefest; 4/11 16.00, Ungdomshuset (Ungerådet); 4/11 19.00 Landsbyens Hus, Jordløse (Lokalrådet for Jordløse Sogn); 11/11 10.30 Vestfyns Gymnasium/ Det blå Gymnasium

Eventuelt og næste møde
Næste møde bliver enten 4/10 eller 11/10 kl 19 i Mulighedernes hus

Ref. Ole