Referat af bestyrelsesmødet i Alternativet Rudersdal 06.02.2020

Referat for bestyrelsesmødet 6. februar 2020

Mødet blev afholdt tirsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00 hjemme hos Michael, Landsebakken 2, 2840 Holte.

Åbent bestyrelsesmøde – Alle er velkomne.

Tilstede var Christa, Michael og Susie. Besøg fra Julie.

 1. Valg af dirigent.
  Michael blev valgt.

 2. Valg af referent.
  Susie blev valgt.

 3. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen blev godkendt.

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt.

 5. Valg af ny politisk leder i Alternativet.
  a. Hvordan syntes vi at valget gik?
  Vi er meget tilfredse med valget af Josephine Fock.
  En god demokratisk proces. Der var en enighed om, at Josephine kan være med til at kickstarte bevægelsen igen og skabe en god stemning. Venligrevolution.
  b. Invitation til ny PL til bestyrelsesmøde.
  Vi blev enige om, at invitere Josephine til vores bestyrelsesmøde i april. Mødet er et bestyrelses/medlemsmøde, hvor man kan møde Josephine og stille hende spørgsmål omkring hvilke tanker man har omkring Alternativet 2.0. Kan Christian invitere hende på Rudersdals vegne? Susie agerer ordstyrer på aftenen.

 6. Godkendelse af regnskab v/Jørgen.
  Regnskabet for 2019 er blevet revideret.
  Efter oplæg fra Jørgen på mail, kom det frem, at vi har en MobilePay licens. Det koster os penge og vi bruger det ikke. 588,- er udgiften. Vi har et lille budget. Det foreslås, at vi sløjfer MobilePay. Det blev besluttet at sløjfe Mobile Pay.
  På mødet i marts, skal vi beslutte, hvordan regnskabet 2020 skal se ud.
  Undervejs i samtalen, kom vi til at tale om partistøtte. Susie spørger Jørgen/Gunver, så vi får søgt hurtigst muligt.

 7. KV 2021. Indledende øvelser v/Christa.
  Vi vil gerne være stærke i valget på alle tre bundlinjer, men have fokus på miljø. Vi brainstormede lidt. Emnerne som vi satser på skal være helt konkrete. Borgerting, eksempelvis. Socioøkonomiske virksomheder i kommunen. Kan der foreslås borgerløn, som eksperiment i Rudersdal? Elbils ladestandere. Kan der etableres et samarbejde om forsyning? Eksempelvis leje sit tag ud til solceller? Plan for borgerbudgetter. Kan der kigges på Århus og Haderslev?
  Fællesspisning med de andre partiers bestyrelser i kommunen v/Susie.
  Kan vi lave arrangementet i maj? Alle partier tager en ret med, der vil være blandet seating, så man kan tale sammen på tværs. Alex vil gerne hjælpe med det tekniske på dagen, så der også kan laves en Kahoot med spørgsmål til Rudersdal Kommune.
  Vi blev enige om følgende dato: 2. maj i tidsrummet 11-15. Susie laver et oplæg, sender til godkendelse hos bestyrelsen og sender derefter invitation ud til de andre partier.

 8. Valg af dato til årsmøde i juni. Efter ønske fra Jørgen.
  Datoen d.9. juni blev valgt, i tidsrummet 19-21. Det blev også besluttet at 16. juni i tidsrummet 19-21, vil være konstituerende bestyrelsesmøde, således at den nye bestyrelse er klar til august måned.

 9. Fremtidige arrangementer. Besøg på Christiansborg og Gode Penge.
  Begge arrangementer er sat i søen. Der er allerede tilmeldinger til begge. Vi ser spændte på afviklingen og håber på at få mange af vores medlemmer med.

Link til AlleOs, besøg på Christiansborg:

Link til AlleOs, Gode Penge arrangement:

 1. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu?
  Det emne som rykker netop nu er uligningsordningen. Det diskuterede vi. Der kom mange synspunkter frem. Det er for meget til at skrive her, men konklusionen er, at vi anser det for nødvendigt at have en uligningsordning, men at den nok skulle revideres. Det er et landspolitisk emne, men noget som diskuteres ivrigt i Rudersdal for tiden.

 2. Dagsorden til marts og lokation.
  Næste møde er 3. marts. Hjemme hos Christian?
  I marts skal vi diskutere mulighederne for skifte af bank. Kunne SEB eller Lån og Spar være en mulighed? Michael undersøger nærmere.
  Grupperinger, der kunne være interesseret i konkrete emner ift. KV2021. Kan man lave ”udvalg”, som kunne arbejde hen i mod de forskellige emner?

 3. Meddelelser.
  Der var ingen meddelelser.

 4. Eventuelt.
  Der var ingen punkter til eventuelt.