Referat af bestyrelsesmødet den 9. december 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens 9/12-19

Tilstede: Andreas, Ole, Michael, Anders og Sofia Katrine Svensson (leder af Center for Medborgerskab)

Pop-up caféer med Sofia
Vi fortalte om de politiske pop-up caféer i byerne i Assens kommune. Vi vil lytte for at udvikle politik. Hurdlen er, hvordan man får fat i folk, og hvordan bliver deres stemme hørt?
Vi har en konkret lokation i Haarby på bedding. Vi overvejer at lave en undersøgelse/menings­måling i den aktuelle by først lidt tid inden caféen om mulige emner og bud på borgerinddragelse.
Assens kommune har forskellige borgerinddragende forslag, men tilsyneladende virker de ikke i praksis – det er i hvert fald svært at få øje på de eksempler, hvor forslag/høringssvar medfører en ændring.

Sofia stiller spørgsmål til bestyrelsen vedr. vores oplevelse af nærdemokratiet i kommunen
Hun hørte om, hvordan vi havde arbejdet indtil og anbefalede, at vi fik lavet en strategi (og måske en SWOT-analyse) for, hvordan vi vil arbejde med borgerinddragelse.

Siden sidst – forpersonen.
Ikke noget ud over indledende dialog med Sofia

Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
Ikke noget lokalt.

Opfølgning på sidste møde
Første café bliver sandsynligvis i Haarby. Lokaleejerne vil muligvis kunne holde et oplæg.

Madhus ved Michael Plauborg
Tanken er at samle lokal produktion, forarbejdning, forædling, salg mm. i ét hus eller en klynge
både a.h.t. miljø og arbejdspladser (genopfinde andelsbevægelsen, bruge alle tre bundlinjer).
Vi skal lave en projektbeskrivelse med mål, formål, tidsplan osv
Vi kan også tænke madskolen på Helhæs (Kold college?) ind som evt. medspillere.
Finde en forsker, der ved noget om crowd-funding og undersøge, hvad der er gået galt for lukkede gårdbutikker (der er desværre mange eksempler).

Kulturbanen finansieret af folkeaktier
Anders har arbejdet videre med en konkretisering af, hvordan folkeaktierne kunne fungere.

Kommunalvalget i 2021
Udsættes til næste møde

Brenderup Højskole
Vi er velkomne, når vi finder en dato.

Eventuelt og næste møde
Mandag 13/1-20 kl 19 (siden foreslået flyttet til 20/1 pga. ekstraordinært landsmøde).
Vi skal tænke over mulige steder og samarbejdspartnere (foreninger, partier mm.) til næste gang med den røde tråd: ”Hvordan skaber vi sammenhængskraft i (hele) Assens?”

Ref: Ole