Referat af bestyrelsesmødet den 2. juni 2020

Referat af online bestyrelsesmøde i Alternativet Assens, tirsdag 2/6-20
Deltagere: Andreas, Michael, Anders og Ole

1. Siden sidst, forpersonen

Flere kredse er underdrejet, vi har også mistet medlemmer.

2. Siden sidst, øvrig bestyrelse
Ole er kommet med i arbejdsgruppe, som vil promovere og udvikle de ni jernbanestationer mellem Odense og Middelfart med fokus på lokalt engagement og grøn transport.

3. Opfølgning sidste møde (januar)
3.1. Madhus – Michael har haft kontakt til tidl. leder af Tommerup/Glamsbjerg madfællesskab – mødes når Corona er ovre. En af tankerne er at etablere en underafdeling af Cold Kollege med fokus på lokal mad.
3.2 Autorisation til soc.råd – medlemmet, der fokuserede på sagen, har vist meldt sig ud. Michael følger op og ringer til hende.

4. Overordnet plan for efterår
Udover et kommende online årsmøde fremgår planen af nedenstående punkter. Besøg på højskole er sat på stand by, da vi prioriterer et sommerarrangement, en pop up café og tid til engagement i evt. andre udvalg.

5. Pop up café(er)
Ole prøver at at lave en aftale i Haarby – fokus: dialog med folk
Går det godt, tænkes Assens som næste by.

6. Kommunalvalget 21
Vi skal have mere trafik på Facebook – for og ved at aktivere medlemmer
Vi skal prøve at lave en SWOT-analyse i.f.t. andre partier.
Ole er optaget af temaet ”Kvalitetssikring af (kommuale) medarbejdere” – sikre kvalificering gennem god ledelse og feedback.

7. Sommerarrangement
Vi vil invitere Torsten og Josefine (Michael kontakter sekretariatet for at booke) og holde et møde med en af dem sammen med nabokommuner (alle inviteres).
Et dialogskabende indlæg kunne være: ”Min politiske favorit” (person/enkeltsag/bog/retning – helst positiv) – alle medlemmer får to minutter til at fortælle (frivilligt),

8. Evt. og Næste møde:
Partiet anbefaler elektroniske møder, vi vil nok bruge det mere fremover.
Næste møde: Mandag 15/6 kl 18 (online), dagsorden: afklaring af aftaler om kommende møder.

Ref: Ole