Referat af bestyrelsesmødet den 19. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2019

 1. Siden sidst – forpersonen
  Andreas har undersøgt, hvordan det hænger sammen med fælles kontaktperson (henvendelse til SSU), men det er tilsyneladende ikke blevet behandlet på deres møde. Andreas følger op med en forespørgsel.
 2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
  Michael har fået korrigeret vores oplysninger i CVR-registret.
  Ole arbejder på at få et godt (til)bud på et oplæg/foredrag om personalisme i forbindelse med et kommende kredsarrangement.
 3. Opfølgning på sidste møde
  Se pkt. 1
 4. Vores arrangement den 28. september 2019 i Jordløse
  Arrangementet bliver også for Middelfart og Faaborg-Midtfyn. Ole laver et brev, som sendes til medlemmer m.fl.
  Plan: 1) Vi mødes på Risbjerggaard kl 10 (Andreas tjekker om der evt. er forholdsregler, 2) spiser noget mad (Ole hører, om det er realistisk at spise suppe eller tilsvarende, ellers smører vi sandwich) og 3) tager en lille byvandring, hvor vi hører om de forskellige initiativer i byen. Assens-kredsen afholder udgifter til mad, man må gerne lægge en 5’er for øl/vand.
 5. Brenderup Højskole i november
  Vi regner med at udskyde et besøg til foråret. Michael forhører sig, om de har nogle særligt interessant arrangementer på bedding.
 6. Kommunalvalget i 2021
  Vi lytter til de menige medlemmer, som deltager 28/9, om der skulle være mulige kandidater til politikudvikling og evt. opstilling
  Pop-op-cafe: vi kunne holde pop-up café hver anden måned i de seks centerbyer i løbet af 2020. Det kan evt. kombineres med bestyrelsesmøde.
  Vi spørger folk om de: 1) kender et oplagt lokale, 2) ved om der er nogen faste arrangementer i byen, det ville være oplagt at knytte til ved og 3) om man selv har noget at byde ind med. Så finder de selv på noget fjerde.

Eventuelt og næste møde
Mandag 7/10 kl 19: fast punkter: KV21, derudover: pop-up caféer, Brenderup.