Referat af bestyrelsesmødet den 11. juni 2018

Alternativet Assens
Referat bestyrelsesmøde 11. juni i Mulighedernes Hus.

 1. Siden sidst fra Andreas
  Ole vil kikke på om vores Facebook side(r) opfylder GDPR kravene.

 2. Siden sidst fra andre
  “Kassen bugner” melder kassereren Anders.

 3. Opfølgning på sidste møde
  Besked om nye medlemmer i Assens kommune er ikke muligt. Måske kan man sætte en “Velkommen” besked fast øverst på vores Dialog side.

 4. Kaffeklubmøde 21. juni
  Alle i bestyrelsen dukker op. Ole for en kortere bemærkning.
  Anders sørger for annonce i LokalAvisen.
  Bestyrelsen møder kl. 18, lidt før andre.
  Michael sørger for kage og Andreas kontakter Alternativet Faaborg-Midtfyn, da de har tilmeldt sig som medarrangør på Facebook.

 5. Vedtægtsændringer fra Landsmødet
  Andreas og Michael fikser det.

 6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet siden årsmødet
  Der mangler tilbagemelding på udkast-forslag-ting. Jørgen lover bod og bedring.

 7. Strategi for det fremtidige bestyrelsesarbejde
  Bygge videre på det spæde samarbejde med Radikale. Helst på få vigtige punkter, hvor vi er meget enige. Fx. på skoleområdet. Midtvejs mellem valgene kunne vi holde møde med dem.
  Mere snak mellem bestyrelsesmøderne.
  Skal Årsmødet flyttes til i foråret?
  ÆBLETUR EVENT! Kulturbanen. Vi kan leje nogle skinnecykler. Se på den del af strækningen, som ikke er for hård. Annoncere for eventet. Spise på Galaksen. Smage på æblerne undervejs. Tal med Stine om projektet til Kaffemødet 21. juni. Michael og Ole er tovholdere.
  Årshjul? Måske især interessant i valgår.
  Nu holder vi sommerferie. Næste møde i august. Årsmøde i september. Konstituering i oktober.

 8. Partistøtte
  Skal bruges på annoncer for Kaffeklub, skinnecykler, og forplejning på Galaksen

 9. Eventuelt og næste møde
  Anders foreslog ,og vi andre bifaldt, at lægge op til en underskriftindsamling under “Borgerdrevne Forslag”: Giv ressourcer til forebyggelse af liggesår som i Sønderborg. Det kan betale sig på alle bundlinjer. Det kræver blot 50 underskrifter, og hvem kan være uenig?
  Årsmødet holdes i Mulighedernes Hus. Ole melder datoen vi kan komme til.
  Næste møde: 13. august hos Jørgen kl. 18 - 21. Jørgen laver noget mad, sandsynligvis chilli. Hattebæksvej 5, Jordløse, 5683 Haarby. Tlf. 31154820.