Referat af bestyrelsesmødet d. 13/9

Kære medlemmer af Alternativet Halsnæs.

Vi har haft adskillige udfordringer og oplevelser i den forløbne tid… Der er meget nyt at forholde sig til, og det giver unægtelig nogle politiske statements og udslag på den politisk dagsorden.
Medtænker vi så oveni, den lange periode med COVID-19 og hvad deraf følger, vil de fleste nok erindre 2020 og 2021 som år med store menneskelige begrænsninger.
Vi må dog fortsat forholde os til de stadig voksende udfordringer med klimaet og biodiversiteten. Noget som kan få stor betydning for vores levevis som vi kender den i dag.
Der er mange delte meninger om den sag, og vi vil formentlig se et voksende antal forslag til mangfoldige løsninger. Nogle gode og bæredygtige, andre mere tvivlsomme - Det synes dog rimeligt sikkert at vores generelle levevis formentlig vil ændre sig radikalt i den kommende tid. - Og det vil vi i Alternativet gerne forberede og være med til at sætte præg på.

Så lad os starte lokalt.

“Vi er det liv vi lever”.
Vil vi ændre noget, må vi handle. Nu skal vi lige straks til kommunalvalg, og her er der en reel mulighed for at give et peg i den retning vi hver især gerne ser for Halsnæs.
I Alternativet peger vi på at bæredygtighed skal være et konstant omdrejningspunkt, som tilgang i den kommunale politik.

Vi har både natur med skov, strand, og masser af frisk luft, og det vil vi gerne værne om.
Byggeriet på Nordmolen blev ikke effektueret pga. en ret stor modstand blandt borgerne, som hellere så molens fremtid som et bidrag til fællesskabet. Nu ser det ud til at vi kan se frem til et arktisk center i stedet .
Der er dog flere steder der i øjeblikket peges på til bebyggelse. Det kan være nødvendigt at finde egnede områder til bebyggelse, men vi må være opmærksomme på at bevare mest muligt af naturen og biodiversiteten. - Andet ville ikke være bæredygtigt.

0913 Referat.pdf (64.1 KB)

Bedste hilsner
Bestyrelsen