Referat af bestyrelsesmødet 7. december 2017 hos Vivi og Peter

 1. KV17-evaluering Så snart Jacob er klar til at invitere til Nytårskur, sender Peter nyhedsbrev ud til medlemmerne. Medlemmerne får endvidere mulighed for at give deres besyv via et spørgeskema, der udsendes samtidigt. Der linkes til nytårskur og spørgeskema fra facebookgruppen, så medlemmerne også der kan skrive kommentarer.
  Peter arbejder videre med og forsøger at få trykt ’det strategiske træ’ som hjælp til evalueringen generelt og nytårskuren specielt.
  Vi var enige om, at det generelt vil være en god idé med jævnlige (fx hver anden måned) medlems-og dialogmøder, bl.a. for på den måde at kunne trække flere medlemmer ind i arbejdet.

 2. Fremtidig struktur. Det hidtidige KV17-udvalg skifter navn til Kommunalpolitisk Udvalg, med et foreløbigt kommissorium til at behandle kommunalpolitiske sager, sådan som de fremgår af byrådets dagsordener, samt til at lære evt. nye aspiranter op.
  På det kommende årsmøde vil vi i forbindelse med valg til bestyrelsen foreslå andre muligheder for at nedsætte selvstændige udvalg under bestyrelsen – det kunne fx være en ungegruppe, en presse- og kommunikationsgruppe og en politikudviklingsgruppe (inkl. baggrundsanalyser og kortlægning).

 3. Årsmødet 2018. Vi fastsatte årsmødet til mandag den 26. februar 2018. Ivan sørger for indkaldelse inden 15.1 samt for booking af lokaler.
  Vi tog en runde om hvem af os der vil genopstille til bestyrelsen. Med forskellige forbehold stiller vi alle op igen, men vi ønsker os flere medlemmer i bestyrelsen (gerne 7 i alt). Nogle af os lader os gerne udskifte, hvis tilstrækkelig mange nye vil ind (lettere utopisk!).

 4. Henvendelse fra Ruth & Bine. Ruth og Bine har inviteret bestyrelsen til en samtale om forretningsorden og værdier. Vi foreslår mandag den 22. januar om aftenen som mødedato.

 5. Diverse. Vivi orienterer om arbejdet med årsregnskabet. Det løbende arbejde foretages i excel. Marianne hjælper med selve årsregnskabet. Ulla indkalder hovedkredsens kasserere i januar mhp. revision.
  Jørgen foreslår at skaffe flere økonomiske midler til lokalafdelingen, at vi 1) opkræver et mindre kontingent (fx 100 kr) fra vores medlemmer, 2) undersøger hvordan vores hjemmeside kan generere indtægter.

Uden for referat opfordrede Peter os at læse den nyligt offentliggjorte interne undersøgelse af forholdene på Alternativets politiske sekretariat på Chr.borg. Det har jeg netop gjort, og jeg gentager gerne opfordringen! Undersøgelsen tager udgangspunkt i de 6 værdier. Således står der fx under ”mod”: ”Ledelseslagene tager nu imod al kritik med kyshånd. Det vil ske uden at insistere på at forsvare det etablerede, men i stedet med nysgerrighed og vilje til at lære. Omvendt afkræver ledelsen også forståelse for problemernes opståen og fælles vilje til åbent og konstruktivt at få dem løst. Vi ønsker maksimal åbenhed om fejl og mangler hos os selv og i organisationen”.

Med venlig hilsen

Ivan Normann Andersen

Kære Odsherred.
Hvorfor modtager jeg denne mail fra jer ?

Med venlig hilsen
John F. Thomsen
Forperson, Alternativet Kolding

Kære John
Jeg spørger Thomas Titanium. Måske er der fejl i AlleOs. Referater bør ikke sendes som mail :frowning:
KH&H
Peter Arklint

Kære John, kopi Thomas, der har check på AlleOs

Jeg ved ikke hvorfor du fik det:-(
.
Det ser ud som om det er et bestyrelsesreferat jeg har lagt på Dialog.
Sådan noget, kan man vist ikke abonnere på…

Jeg kunne forstå, hvis det var nyhedsbrevet fra i dag og hvis du i din personlige profil på AlleOs havde valgt at abonnere på vores nyhedsbreve.

Til gengæld ved jeg, der er en lille smule bøvl med AlleOs lige nu, så måske er det noget der går over…

Med venlig hilsen
Peter Arklint, næstforperson
Alternativet Odsherred https://odsherred.alternativet.dk/
odsherred@alternativet.dk

Hej!

Det kan næsten kun skyldes, at Lokal_Kolding har valgt at abonnere på en kategori. Det kan ses i indstillinger for kontoen ved at klikke på profilbillede → møtrik → Notifikationer → Kategorier.

// Thomas