Referat af bestyrelsesmøde - Varsel til årsmøde

Obs. Varsel - d. 7 marts 2018 afholder Alternativet i Lyngby Taarbæk Årsmøde (Generalforsamling) på loftet i Frivilligcentret på Rustenborgvej.
Vi ønsker at så mange af vores medlemmer som muligt deltager.

Referat af bestyrelsesmøde d. 6/12/2017

Tilstede Kirsten, Sven, Hans, Anders, Ditte & Jarl

Hans Nielsen vil fra dags dato trække sig fra sin bestyrelsespost.
Jarl overtager hans rolle som kasserer.

Hans Nielsen vil dog ikke godkende referatet og citerer gennemsigtighed som værende problemet, se mail nedenfor.

Punkter på dagsorden :

Evaluering

 • Hans - Mener han har overholdt alle retningslinier, det er en usaglig kritik, og mener at det er en grundløs anklage.
 • Anders - Mener ikke det drejer sig om brud på retningslinier, men om dialogformen og manglende tillid
 • Ditte - Ærgeligt at vores fælles møder er blevet brugt på at diskutere tillid eller mangel på samme frem for at snakke politik. Det har gjort det meget svært til vælgermøder.
 • Jarl - Valgkampen har for vores side af budt på unødvendig meget bøvl internt i partiet. Synes dog det var flot vi næsten kom ind.

Årsmøde/Generalforsamling :

 • Der er konsensus for at der ikke er behov for en ekstraordinær generalforsamling, vi afholder den ordinære i marts.
 • Bestyrelsen har modtaget en anmodning om at ekskludere Hans Nielsen fra lokalforeningen, dette er en længere proces, men bestyrelsen tager selvfølgelig denne henvendelse alvorligt.
  *Eksklusionsprocessen og detaljer om denne kan findes i link nedenfor.
 • Der er enighed om at vi skal forsøge at få så mange medlemmer til arrangementet. Så forsamlingen kan sætte retningen for partiet for fremtiden.
  -Mulige initiativer for at styrke fremmødet til generalforsamling :
 • Opringning til medlemmer.
 • Booke medlemmers kalendere 3 uger før

Med Venlig Hilsen, og et ønske om god jul og godt nytår !

Jarl Lundin Overbeck

Forperson LTK Å


Eksklusionsproces :
Se kapitel 7


Brev fra Hans :

Hej alle,

Referenten har til opgave at tage referat fra mødet, og jeg kan ikke godkende referatet, fordi det ikke giver et korrekt billede af mødet. Det er ikke min opgave at skrive referatet, men at tage stilling til om jeg kan godkende det eller ej.

Jeg kan ikke godkende referatet, da det kun indeholder en lille brøkdel af, hvad jeg sagde, mine spørgsmål til Ditte og de manglende svar er udeladt af referatet, og der er ingen reel evaluering af valgkampen i det.

I kan derfor bare skrive, at jeg ikke har kunnet godkende referatet, fordi det ikke lever op til Alternativets værdier om gennemsigtighed.

Med venlig hilsen

Hans