Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18.1.2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag 18/1-21
Tilstede (online): Andreas, Michael, Anders og Ole
1.Siden sidst – forpersonen
Andreas og Anders deltog i onlinemødet sidste torsdag om lokalforeninger. Der var nogle
ændringer i strukturen med POFO’er og POLA’er. Der er desværre ikke mange ressourcer
at fordele til lokalforeningerne – hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt.
2.Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
Ole har været med til at stifte Foreningen Vestfyntoget, der vil arbejde for øget brug af
kollektiv trafik og som har fået støtte fra Assens kommunes klimapulje.
Ole er kommet med i Fagråd for Grøn Omstilling og Fagråd for Transport – det har været
en del onlinemøder med svingende deltagelse, men generelt positiv stemning og
kvalificerede indlæg.
Ole deltog KV21-mødet sidste torsdag, hvor der var drøftelse af, hvilke ting kandidaterne
havde behov for som støtte i valgkampen. Der var bl.a. forslag om at facilitere fora på
tværs for at inspirere og udveksle erfaringer.
Anders har skimmet kommunens oplæg til kvalitetsaftale for madservice og regner med at
skrive et høringssvar.
3.Nyt AV-udstyr
Anders har købt stativ og lydudstyr og forklarede kort om mulighederne for redigering mm.
Vi skal tænke i, hvordan vi vil bruge det til at fortælle historier om Alternativet Assens.
4.Pop-up caféer
Andreas foreslår onsdag inden Kr. Himmelfart i Assens. Alle går i tænkeboks i.f.t. mulige
tider og steder.
5.Kommunalvalget i 2021.
Vi skal have et opstillings- og kandidatmøde – det lægges sammen med årsmødet i marts.
Kandidaterne skal også tænke
6.Eventuelt og næste møde.
Bestyrelsesmøde 22/2 kl. 19 (online) – forslag til pop-up caféer, KV21, plan for foråret
Årsmøde 22/3 kl 19 med opstillingsmøde til KV. Fysisk om muligt, ellers virtuelt.