Referat af bestyrelsesmøde i storkreds KBH 12. maj 2021

Referat fra møde i Storkreds bestyrelsen 12. maj kl. 20

Til stede: Christina, Josefine, Poul, Lise, Fabrizio og Tove
Referent: Tove

Dagsorden:

 1. Referatet godkendt fra mødet 28. april

 2. Information om Kristians afgang/Fabrizio
  Fabrizio informerede om mødet, med repræsentanter fra Kommuneforening

 3. Debat om punkt 3. Lukket.

 4. Hængeparti vedrørende SKs årshjul / Josefine/Christina
  De fortalte og viste print fra årshjulet, der indeholder, de opgaver der skal løses, samt regler
  for opstilling til HB, FTV, Pofo og Dialogråd. På Fællesmødet, i FTV-kandidatudvalget den 31. maj, som planlægges, af Josephine og Christina, får vi oplyst hele planen

 5. Storkreds Fællesbestyrelsen samt 3 andre kommuner/Fabrizio
  Fabrizio oplyste hvor vigtigt det er, at vi prøver at få Dragør, Tårnby og Frederiksberg med
  på vores fælles møder. Der undersøges hvor mange medlemmer vi har i Dragør og
  i Tårnby.
  På Frederiksberg står Ali og Mette Brahms meget alene med opgaverne. Fabrizio kontakter
  dem, med invitation til vores fællesmøder. Der er et ønske, om at få dem med ind i vores
  fælles cellestruktur.

 6. Fællesmøde frekvens/Fabrizio
  Der blev taget en beslutning, om at vi mødes hver 14 dag i Ffllesbestyrelsen fra kl. 19.00-
  21.00.
  Det blev ligeledes besluttet, at SK møder samme dag kl. 18.00-19.00 hver 14. dag

 7. Information om Landsmødet/ deltagelse på GC (ved Lise)
  Poul, Lise, Fabrizio og Tove mødes i GC. Invitation på Slack sendes til medlemmer i KK.

 8. Evt.

  Fabrizio nævnte et brev fra AneJette på Amager, han responderer.
  Poul tager kontakten og løber med bolden til ÅU.
  Der mangler bevægelse og kommunikation fra Brian og Kim - ingen aktivitet, der er et par
  hængepartier
  Der arbejdes med, dels et script, som Torsten og Francisca vil lave, til brug for kandidater til at
  ringe Medlemmer op. Scriptet kan ligeledes bruges af andre frivillige.
  Derudover skal der laves video materiale samt nyhedsbreve.
  Aktivismecellen, møder/Facebook samt events ved Christina omtales på mødet 31. Maj.
  Christina/Josephine sørger for dagsorden til mødet

  Poul laver Dagsorden, til mødet med Francisca kl. 21, på fællesmødet. Har I spørgsmål
  I gerne vil stille Francisca, venligst send dem til Poul

  Næste møde 2. Juni kl. 19.00

  Check ud og tak for i dag