Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal d. 9/2-2021

Referat af bestyrelsesmødet 9. februar 2021.

Mødet blev afholdt tirsdag d. 9. februar 2021 på zoom i tidsrummet 19-21.
Åbent bestyrelsesmøde – Alle var velkomne.

 1. Valg af dirigent.
  Christian.
 2. Valg af referent.
  Susie
 3. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 4. Godkendelse af referat fra møde d.12/1. Se på dialog.
  Godkendt.
 5. Evaluering af PL valg.
  Der er enighed om, at Franciska kan blive en god PL for Å. Franciskas position som borgmester i kbh, er en god platform for et godt KV21.
  Processen omkring valget til PL med roadshow osv. syntes vi alle var god.
 6. Delt lederskab. Diskussionen er blusset op igen. Så vi vender den lige igen.
  Vi afventer at se, hvilke forslag, der kommer til landsmødet i maj. Det er vores indtryk, at flere i kommuneforeninger i Å er for et delt PL lederskab.
 7. KV21
  • Samarbejde med andre partier. Enhedslisten og SF har rakt ud, men da vi ikke har nogen kandidater til KV21, har vi svært ved at få et samarbejde i gang.
  • Events online. Vi vil gerne lave events online, som kan engagere vores medlemmer i RUD. Vi er enige om at gå i tænkeboks til næste møde og få rykket på det efterfølgende.
  • Vi talte om at kontakte alle vores medlemmer igen på telefon og høre dem ad, hvilke emner, som interesserer dem, således at vi kan fyre op under Å i RUD og komme hinanden ved igen. Det vil vi gøre. Vi kunne godt tænke os at vide, hvad der interesserer vores medlemmer af emner i forhold til at bo i Rudersdal. Corona eller ej.
 8. Materialer. Skal vi male noget sammen?
  Vi venter til at det bliver pænere i vejret og vi må mødes med andre udenfor vores fem personer. #covid19
  Vi fik god hjælp fra Alexander med vores valgplakater. Han fik tilrette vores filer, således at vi kunne få trygt de nye plakater, som vi har købt til valgkampen. Plakaterne opbevares hos Christian og Christa på deres lofter.
 9. Eventuelt
  Der var ikke noget til eventuelt.