Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal 9.3.2021

Referat af bestyrelsesmøde d.9/3 2021.5.

Deltagere: Susie, Gunver, Christian of Christa (ref)

 1. Valg af dirigent.

Christian.

 1. Valg af referent.

Christa

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelser om vores kontakt til medlemmer, Christians Nyhedsbrev, Nyt fra kassereren og valgforbund.

 1. Godkendelse af referat fra 9/2

Godkendt

 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Det er ikke nødvendigt, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, da vi med Gunvers indtræden som kasserer er 5: Susie, Christian, Alexander, Gunver og Christa.

I stedet besluttede vi, at Susie inviterer bestyrelserne i Furesø og Allerød til et møde om samarbejde. Mødet kan holdes d.27/3 i forbindelse med opstillingsmøde til folketingsvalget.

Vi besluttede også at invitere til et temamøde om minimumsnormeringer i Rudersdal, hvor Enhedslisten holder oplæg om kommunens intentioner for brug af ekstra penge og Enhedslistens holdning til det.

Susie kontakter Ø for indhold og tidspunkt.

Gruppen om Vild Natur og “Haver til Maver” er også oplagte oplægsholdere.

 1. Det Alternative forsamlingshus.

Vi besluttede at tale med Furesø og Allerød om et fælles forsamlingshus.

 1. Materialer: Vi har nu mange flotte temaplakater, som ikke bliver uaktuelle lige med det samme og som kan bruges ved alle valg. Ligeledes står stigen og skal have en gang grøn maling, når det bliver varmere.

 2. Kontakten til medlemmer.

Det overvejende billede er, at de 26 medlemmer, er medlemmer grundet Alternativets værdier og politik, især klima og biodiversitet, men at de ikke er interesserede i lokalpolitik. Enkelte undtagelser, som har sendt deres bud på temaer for et valg. Flere er involverede i foreninger og grupper på bevægelsesplan.

 1. Nyhedsbreve

Christians brev om at være Alternativist sendes som Nyhedsbrev snarest. Vi andre skriver lignende beretninger, der kan motivere til aktivitet.

 1. Nyt fra kassereren:

“jeg har fået svar fra Arbejdernes Landsbank vedr bankkonto oprettelse og gebyrer. De har fået nye takster og resultatet på årsbasis vil blive mindst de 1000kr, som vi giver i Nordea. Så nu er den DØD, altså flytning til anden bank for at spare penge. Merkur er heller ikke en mulighed, selvom de rent etisk er meget acceptable.”

 1. Valgforbund

Hvis vi finder en aspirant/kandidat vil vi søge valgforbund med Enhedslisten og SF, som begge har spurgt os.

 1. Eventuelt.

Christian havde organiseret en spadseretur for Storkredsens kandidatudvalg. Udvalget havde en god “Walk and Talk” i Hillerød i søndags. Vores aspirant til FV Sidsel Dyekjær var med. Formålet var at Sidsel kunne lære flere at kende i kredsen og at tale støtte i processen.

Tak for et godt møde. Ref.

1 Synes om