Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal 5.5.2020

Hent som PDF: ALT-Rudersdal-Bestmøde-2020-05-05-Ref.pdf (47.1 KB)Alternativet Rudersdal

Referat fra bestyrelsesmødet 5. maj 2020

Mødes blev afholdt tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19.00 – 21.00 online.

Deltagere: Susie, Christian, Michael, Jørgen, Christa

 1. Valg af dirigent. Fælles dirigens.
 2. Valg af referent. Christian valgt.
 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
 5. Folkemødedag i Rudersdal 2020
  Ref: Den bliver afholdt 5/9 med temaet “Rudersdal - også dit ansvar”. Gode penge er en god idé, fordi vi efter corona jo står med muligheden for at gøre grundlæggende ting anderledes. Vi bør have en stærk bæredygtighedsvinkel under alt, vi laver. Gerne FNs verdensmål og måske i samspil med Anette Rosholms forening. Det skal have lokalt afsæt. Christa ringer og taler med Anette Rosholm. Christian tager kontakt til Center for Væredygtighed for at høre, om det kan give mening at bruge deres materiale evt. spil på en folkemødedag eller hvad de ellers kunne have af idéer. Christian indfald efter mødet: Flere er med i Andelsgårde - måske vi skal få dem med i vores aktiviteter på folkemødet med et indlæg?
 6. Samarbejde med andre partier.
  Ref: Udskudt til et kommende møde
 7. KRV21
  Ref: Der er positiv dialog med mulige kandidater (fortroligt).
  KRV21-emner: Borgerting (Susie går videre), solceller/bæredygtighed i nybyggeri, borgerløn som eksperiment i Rudersdal, socioøkonomiske virksomheder i kommunen (Michael går videre). Kontanthjælp uden modkrav kunne være et stærkt emne, da det nok bliver et stort tema for KRV-valgkampen nationalt - også fordi der er nogle erfaringer fra coronaperioden, hvor fx kontanthjælpsmodtagere ikke skulle søge arbejde (Christa går videre). Biodiversitet/natur især naturpleje samt giftfri kommune (Christian går videre).
 8. Økonomi
  Ref: Der står 1315 kr lige nu. Der kommer snart ca. 6000 kr. i partistøttemidler fra kommunen samt ca. 4000 kr. fra storkredsen. Vi lukker mobilepay-kontoen til 49 kr/md, fordi vi ikke bruger den til noget. Vi forventer at bruge de 6000 til Rudersdal Folkemøde, for de skal benyttes i indeværende år.
 9. Årsmøde
  Ref: Vi undersøger, om vi kan holde årsmøde den 15. eller 16. juni. Christian checker Josephines kalender, Susie checker lokale og indkalder formelt, når datoen ligger fast. Vi får brug for en ny kasserer og en genvalgt revisor.
 10. Hvad sker der i Alternativet? Hvad har du beskæftiget dig med siden sidst?
  Ref: Der er overvejelser om Dialogrådet, som ikke har været brugt særlig meget. Christa og Bina har lavet et par temamøder på zoom, men der kommer ganske få af Tordenskjolds Sandaler. PoFo har holdt møde om strategien fremad. Det hænger sammen med det arbejde, den nye strategigruppe af frivillige “Skærpelse og Fokus” har sat i gang. Der er spurgt bredt ud efter emner til KRV21. Eet af målene er, at vi fokuserer vores kampagner mere. Arbejdet er delt op på de tre bundlinjer. Christian mener, vi skal have konverteret de tre bundlinjer til FNs verdensmål, men det skal kommunikeres på en ny, stærk og enkel måde. Der har været tre stillingsopslag til sekretariatet, og der vil sikkert blive ansat i den næste tid. I mens har forskellige frivilliggrupper forskellige opgaver, de er i gang med.
 11. Næste møde
 12. juni kl. 11-14 i Susies have. Vi spiller væredygtighedsspillet, som Christian tager med, spiser frokost og holder møde.
 13. Meddelelser
 14. Eventuelt
1 Synes om