Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens 16/8-21

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens 16/8-21
Siden sidst – forpersonen
Andreas har nydt sommerferien. Han nævnte ældrepolitikken som et område, der nok kommer til at
fylde i valgkampen.
Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
Ole lægger fortrinsvis sit krudt i foreningsarbejde, og skruer op for det politiske medio september.
Anders har undersøgt forskellige muligheder i forhold til isplakat.
Kommunevalget
Ole fremlagde sit bud på skole- og transportpolitik, fik feedback og genskriver det.
Vi diskuterede ældrepolitik og kommer hver især med input til et oplæg, som skrives i fællesskab.
Vi arbejder videre med isplakaten ”Vi kan nå det”
Anders samler delene til en folder.
Læserbreve
Naturformidlingen kan fint bringes snart. Fysioterapi sendes ikke.
Pop-up caféer
Vi finder det urealistisk at arrangere caféer på nuværende tidspunkt. Vi meddeler hovedkredsen, at vi
ikke kan bruge det øremærkede beløb til formålet og hører, hvad de siger.
Byrådsmøder
Ole deltager 25/8.
8/9 er der budgetmøde.
Eventuelt og næste møde
Andreas samler vores tidl. oplæg til politikker og så kigger på dem inden møde, så de kan bruges
elektronisk og koges ned til en folder.
Næste møde: Mandag 6/9 kl 19
Første vælgermøde er pt. torsdag den 30 september i Assens

Ref. Ole

Godt med på spørgsmålet: Hvorfor finder I det urealistisk at arrangere pop-up caféer på nuværende tidspunkt?

Hej Gunhild

Der er flere ting i det. Planen var, at vi ville have mødt medlemmer og andre for at få inspiration til vores valgprogram. Samtidig var det også en måde at blive set på. Vi ville have holdt vores pop-up cafeer sidste efterår og i foråret, men da var det desværre ikke muligt på grund af corona. Nu har tiden nærmet sig, hvor vi lige om lidt for alvor ryger ind i valgkampen og med kun 3 aktive medlemmer i Assens er det desværre ikke muligt. En af de tre medlemmer stiller op til byrådet, så han får meget travlt med de komne vælgermøder.

Hilsen Andreas

Ok, ja det kan jeg godt se, Andreas - tak for din besvarelse…