Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Assens onsdag 9. maj

Tilstede: Andreas, Michael, Anders og Ole

 1. Siden sidst – forpersonen
  Andreas gav en kort orientering om landsmødet og nogle af de emner, der blev drøftet der.

 2. Siden sidst – øvrig bestyrelse
  Der var ikke noget.

 3. Opfølgning på sidste møde
  Vi diskuterede, om vi kan nå at respondere på Assens kommunes ”Vision 2030”. Praksis viser, at kommunen ikke bruger planen særlig høj grad, og at det ofte er lettere at opnå indflydelse ved at påvirke relevant udvalg. Anders skriver et høringssvar til SSU.

 4. Valg af næstformand
  Ole Kofod blev valgt.

 5. Aktivitet ved nye medlemmer
  Vi får ikke nogen meddelelse, når der er et nyt medlem i kommunen. Andreas hører landskontoret, om det er muligt at få en mail eller anden besked, når vi får nye medlemmer, så vi kan byde dem ordentligt velkommen lokalt.

 6. Pressemeddelelser
  Anders opfordrede til, at vi tænker mere i pressemeddelelser for at få synlighed for partiet samt gode billeder til vores hjemmeside. Vi har brug for mere omtale.

 7. ”Gratis” bus mellem Faaborg og Haarby
  Ole fremlagde et forslag, som tog udgangspunkt i, at rute 131 og 141 holder næsten en times pause stort set samtidigt i Haarby respektive Faaborg, og foreslog at ventetiden kunne aktiveres, så busserne kører til den modsatte by ad rute 851U et par gange om dagen i weekenden. Ole kontakter i første omgang Jørgen fra Jordløse og henvender sig til MTU (Miljø og teknikudvalget) med henblik på at prøve at få forbindelsen i gang.

 8. Assensbanen
  Ole fremlagde to høringssvar vedr. Assensbanen.
  Det første lægger op til en forbedring af skinnecyklerne og et øget samarbejde om at profilere Assens for turister med udgangspunkt i banen. Flere af elementerne passede godt sammen med Michaels tanker om ”kulturbane” med bl.a. lokale produkter. Produktionsskolen kan muligvis lave en forbedret model. Ole og Michael arbejder sammen om et fælles oplæg og tager bl.a. kontakt til Udvikling Assens.
  Det andet lægger op til at genåbning af strækningen som moderne jernbane. Det vurderes ikke at være realisabelt med de nuværende politiske vinde, men ideen lagres indtil videre.

 9. Evt. og næste møde
  Næste møde bliver hos Ole den mandag d. 11/6 kl 18, så vi kan spise lidt sammen først.
  Det væsentligste punkt bliver en strategi for det nærmeste år set i forhold til mulige aktiviteter, politiske værksteder og markeringer, som både kan understøtte folketingskandidaterne og det lokale arbejde.

Ref. Ole