Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2017

07.03.2017
Bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors

Bestyrelsesmedlemmer til stede:
Aase Stjerne Hansen, Ove Andersen, Jette Jakobsen Sørensen, Joachim Plaetner Kjeldsen

Desuden deltog medlemmerne:
Anni Margon Andersen og Christian Nereus Grant

Dagsorden:

 1. Siden sidst (orienteringspunkt)

 2. Teknisk valgforbund (orienterings og drøftelsespunkt)

 3. Politikudvikling (drøftelses og beslutningspunkt)

 4. Jettes praktikdag på Christiansborg (orienteringspunkt)

 5. Kalender/arbejdsprogram – opgavefordeling (beslutningspunkt)

 6. evt.

 7. Siden sidst
  Aase og Joachim orienterede om stormøde i Aalborg for alle nordjyske lokalkredse. Der var oplæg om forskellige type af frivillighed og motivation for samme. En læring er, at vi kan gøre andet og mere for at aktivere medlemmer, som ikke nødvendigvis har politikudvikling, som største motivationsfaktor.

Foreningen får nu et beskedent, men fast månedligt beløb.

Vi er godt med både ifht. organisering, politikudvikling og opstilling af kandidater. Frie rammer under ansvar for værdier og dogmer ifht. at udvikle eget, kommunalpolitisk program. Vi udviklede en socialpolitisk POLA sammen med Brønderslev, Hjørring og Frederikshavns kommuner. De planlægger evt., at lave en POLA sammen. Vi laver vores egen. Se punkt. 5.

Joachim orienterede om en facebook-debat med Venstres kommunalbestyrelsesmedlem, Peter Larsen, med afsæt i urolighederne på Nørrebro i forbindelse med 10-året for rydningen af Ungdomshuset. En debat, der var en god øvelse i at tælle til 10 og udøve ny politisk kultur.

I den kommende tid er der i regi af Landsbygruppen Thy flere offentlige møder. 30. marts i Østerild omkring ’Nye samarbejder’ og 1. april i Hundborg omkring ’Afvikling/udvikling’. Aase tager til mødet i Østerild. Ingen af mødedeltagerne kan deltage i mødet den 1. april.

28.-30. april er der konference om bl.a. elbiler på Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi. Jette og Joachim tjekker program og melder sig til relevante dage/temamøder. Foreningen har økonomi til at betale deltagelse.

 1. Teknisk valgforbund
  Medlemsmødet den 23. februar gav bestyrelsen mandat til, at bestyrelsen indgår teknisk valgforbund med SF og Enhedslisten. Der er møde med de andre partier i slutningen af marts. Vi afsøger på det møde fælles værdier/mærkesager/temaer. Fx møller til folket.

Herefter fulgte bredere debat om energiforsyning og -forbrug.

 1. Politikudvikling

Joachim orienterede om resultater/læringer af visionsspil på medlemsmødet, som byggede videre på ’Grønnere Thy POLA’ i januar. Joachim fremlagde foreløbig disposition for valgprogram i arbejdsoverskrifter. Fire politikpakker:
Et grønnere Thy, et rart Thy, et innovativt Thy og et kommunikerende Thy.

Fire pakker med hver sin korte vision og konkrete, politiske forslag. Forslag og visioner, som i matrix-opstilling kan effektmåles på alle tre bundlinjer. Den sociale, økonomiske og miljømæssige.

Joachim udformer et første skitseudkast til valgprogram og deler på google-documents, så alle kan skrive videre. Ifht. det socialpolitisk område ’Et rart Thy’ kan der bl.a. copy/pastes fra skoleudspil. Ditto fra iværksætter-pakke til ’Innovativt Thy’.

Joachim orienterede om Aalborgmødet. Gustav og Joachim udviklede politisk POLA for det socialpolitiske område sammen med Brønderslev, Hjørring og Frederikshavnkommuner. Et møde for det tre øvrige kommuner i gruppen) og et møde, som vi kan holde i her i egen lokalkreds.

Det besluttes at holde dette POLA i første uge af juni i forbindelse med Alternativets landsdækkende folkelmøde-uge. Gerne med spisning + evt. børnepasning. Nærmere planlægning genbesøges på bestyrelsesmøde den 11. april. Aase undersøger om Torsten kan deltage.

Aase kontakter David ifht. resterende mærkesager fra grønt POLA.

 1. Jettes oplevelser som praktikant hos folketingsgruppen på Christiansborg
 • En travl dag. Alle knokler. Går meget op i mand/kvinde-ligestilling. Taletid fordeles på minuttet. Det giver disciplin. Betyder, at folk lægger filter på sig selv ifht. at undgå gentagelser og irrelevante, tidskrævende sidespor. Den del af det, kan vi selv lære noget af.

 • Et afslappet miljø på den grønne gang, men der er run på. Meget kompliceret stof noget af det, de skal sidde og forholde sig til.

 • Begrebet borgerløn han modnet sig hos andre partier, og noget flere kan se mening i.

 1. Kalender/arbejdsplan
  På næste møde den 11. april sætter vi strategi for valgkampagne på dagsorden. Ligeledes plan for udarbejdelse for valgprogram.

Opfordring: Prik medlemmer på skulderen ifht. at overveje kandidatur. Gerne kvinder. Man kan også være ”aspirant” snuse til kandidat-arbejdet ud at være opstillet denne gang.

Kommende møder/vigtige datoer:

 1. april Bestyrelsesmøde

 2. april Indkaldelse til generalforsamling

 3. maj Kandidater indsender opstillingsgrundlag

 4. maj Bestyrelsesmøde - planlægning af generalforsamling

 5. maj Kandidatgrundlag sendes til medlemmer

 6. juni 2017 Generalforsamling og sidste opstillingsmøde

 7. juni Årsmøde storkreds Nordjylland

 8. august Bestyrelsesmøde

 9. september Bestyrelsesmøde

 10. oktober Deadline for indlevering af opstillingsliste til KV17

 11. november Afholdelse af kommunevalg 2017

 12. Evt.
  Sofie Christine Kjærulf Andersen er flyttet til Aarhus for at læse. Hun ønsker derfor at udtræde af bestyrelsesarbejdet i Alternativet Thy-Mors. Aase beder Jens Kristian Overgaard som førstesuppleant om at træde ind i bestyrelsen.