Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober

Referat, bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors 4. oktober 2016

Bestyrelsesmedlemmer til stede:
Aase
Ove
Eskild
David
Sofie
Joachim

Derudover deltog medlemmerne Gustav Sieg og Anne Hansen

Dagsorden

 1. Forberedelse af debatmøde om kommunens energi- og ressourcepolitik

 2. Info om møde i Aalborg vedr. sundhedsudvalg i Alternativet

 3. KV 17

Debatmøde om kommunens energi- og ressourcepolitik.

Bred diskussion om den formulerede politik på området. Savner bud på lagring af energi. Savner andet en vind og biogas.

Overskud på vindmøllestrøm. Kan bruges til biogasforædling.

Forslag om Thy som laboratorium for forsøgsordninger med at lempe/fjerne diverse afgiftsregler på eksempelvis brændstof, så biogas og eks. rapsolie mv, kan anvendes på fx landbrug/maskinstationer o.a.

Bruge mødet til at tage temperaturen på, hvor langt man er ifht. politikens indsatser – bl.a. ifht. lokal biogasudnyttelse af kildesorteret affald frem for afbrænding af engelsk affald.

Hvad sker der med Grønt Regnskab?

Smart grid forsøg i Thy. Elbiler og evt. batteriet i private huse.

Elbiler i kommunen. Holdt op med at bruge? Hvorfor?

Thy som laboratorium. Bæredygtig omstilling.

Alternativets partiprograms forslag om national laboratorium for bæredygtig omstilling. Læg føler ind på Christiansborg ifht, hvordan det går med det forslag, og hvor det evt. skulle ligge, hvis det var. Oplagt, at det var i Thy og byggede ovenpå erfaringer fra vind og bølgeenergi.

Hvad med adfærdsændringer. Hvordan kan vi arbejde med det? Motivation via viden og det økonomiske incitament.

Større energianlæg på privat jord skal ligge på fællesejet jord i stedet for privatejet.

Møller kunne være ejet af lokale institutioner mv. for hvert vindmølleprojekt. Kunne opstille en procentsats for, at kommunen køber en vis procentdel anparter i kommende VE-projekter, som så fordeles ud på kommunens institutioner, så den og den skole ejede den og den vindmøllevinge.

Indbygge i vindmølleplan. Kunne være interessant at sige i projektområder, at er der krav om, at så og så stor procentdel skal være lokalt ejet og så og så meget kommunalt ejet. Pt. 20 pct. lokalejet i nuværende vindmølleplan.

Tidligere idé med at forsyningsselskaber gik ind og investerede i VE og brugte pengene i relaterede sektorer.

Stikord til mødet i morgen

 • Rose Politiken
 • Efterlyse opfølgning på handlingsplan – navnlig grønt regnskab og kommunikationsindsatsen
 • Det lokale islæt – kultur for vindmøller og VE – videre ad den vej og skrue ambitionsniveauet op
 • Udnytte til en bredere dagsorden om en grønnere fortælling om Thy.
 • Folkecentret for vedvarende energi. En bølge af grøn omstilling udsprang fra Sdr. Ydby til resten af verden.
  Ifht. vindmøller. Der var ikke ret mange, der vare sure på vindmøller i 80’erne, hvor de selv ejede dem.

Vi venter med at lufte idéen om forsøgskommune i breder forstand.

Info om møde i Aalborg v. Gustav.

 • Opstillingsmøde til folketinget 24. sept. 26. til møde (pola) om uddannelse og forskning
 • Thorsten Gejl genvalgt som spidskandidat. Diskussion om placering på stemmesedler. Prioritering ifht. placering andet end alfabetisk. Spørgsmålet om, hvem og hvordan det besluttes. Forskel på om man ville beslutte det i storkreds regi eller ude i lokale kredse.
 • Stor dag for Thorsten at han blev valgt af nordjyderne selv og ikke bare udpeget centralt.
 • Yderligere to kandidater opstillet. Man vil gerne have tre mere. Gerne med større geografisk spredning.
 • Folketingsgruppen ved at lave strategi. Forventer valg inden jul.
 • Fortællingen vil være de to innovationsbølger. Fallit i 1813. 1814 kom folkeskolen og senere andelsbevægelsen og højskolebevægelsen. Nu i gang med tredje innovationsbølge – bæredygtighed/grøn omstilling.
 • Gustav første suppleant til Politisk Forum.
 • Vil gerne i Sundhedsudvalget. Gustav henvender sig til dem. Eskild vil også gerne med. Åbne møder.
 • Forsøger at få fagfolk og lægfolk.
 1. KV 17
 • Mærkesagsmøde den 18. oktober i Mariager Fjord. Ove, Gustav, Joachim og David forventer at deltage.
 • De andre partier er nu ved at være klar med spidskandidater og får en del omtale på den baggrund.
 • Vi arbejder på at holde vores eget opstillingsmøde snarest.
 • Aase talt med Thorsten om, at få et ungt menneske – fx Jacob Lundbye. David: kunne også foreslå ham som folketingskandidat. Ambitiøs ung mand, og de ting han sætter sig for har det med at lykkes. Skal lige sørge for at time opstillingsmøde ifht. at Jakob har mulighed for at have været medlem i tre måneder.
 • David snakker til Jakob.
 • Opstillingsmøde skal indkaldes med seks ugers varsel. (§ 12 stk. 3.)
 • Slut november kan vi tidligst afholde første opstillingsmøde. Det er det vi gør. Pola’er følger bagefter.
 • Aase indkalder i næste uge til opstillingsmøde den 22. november.
 • Kandidater skal sende deres opstillingsgrundlag skriftligt til bestyrelsen tre uger inden mødet og sendes videre til medlemmerne to uger før mødet.

Herefter fordelte de tilstedeværende arbejdsopgaver i mellem sig ifht. lægge de første linjer til formulering af vores lokalpolitik. Fordeling:

Børne og familie
Aase

Erhvervs-, arbejdsmarkeds, og kulturudvalget
Gustav

Klima, miljø og teknik
David
Joachim
Anni Andersen, annimargon@hotmail.com

Social- og sundhedsudvalget
Aase
Eskild

Strategi og økonomiudvalget
Ove

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 1. november. Her gør vi status på arbejdet i disse grupper og lægger tidsplan for det videre arbejde.