Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2017

Referat bestyrelsesmøde Alternativet Thy-Mors d. 27. juni 2017
Deltagere. Aase, Gustav, Flemming, Inge Isaksen (Mors), Anni. Christian Nereus møder senere.

 1. Godk. af referat fra årsmødet den 7. juni og bestyrelsesmøde den 23. maj.
  Bemærkninger – tal fra regnskab skal præcisere/tjekkes i referatet.

 2. Konstituering af ny bestyrelse. Underskrivning af vedtægter.
  Poster: Forperson, næstforperson, kasserer, medlemskontaktsperson. Eventkoordinator. Christian Nereus forsinket, Ove deltager ikke, så punkt udskudt.

 3. Opstillingsmøde i august til kommunalvalget og regionsrådet.

Opstillingsmøde til regionsvalg skal være senest 9. september. Opstillingsgrundlag indsendes den 1. august. Senest til Bente ifht. folketing og region + Mors den 12. august. Opstillingsmøde den 22. august.

 1. Uffe Tour

Mandag den 30. oktober.
Aase introducerede. Joachim orienterede om at har aftale med Ncolai Nocialoisen om, at vi kan besøge ham. Økogård i kanten af nationalparken. Deruderover aftale med Ane Liebing grøngaard, at hun koordinerer herfra og planlægger arrangementet.

Uffe beder om at bestyrelsen og kandidater til kommunalvalget deltager.

 1. Strategi for valgkamp
  Plakater. 400 stk? Aase har hentet tilbud hjem og fundet leverandør. 14 kr. får små plakater. Aase booker trykketid til 1.000 plakater.

Roll ups. Med værdier. Koster 600 ca. Beslutter, at Aase bestiller.

Store Å. Aase efterlyser nogen, der kan og vil sy et Store Å ud fra opskrift fra hjemmesiden.

Spørgsmål også omkring flyer/folder med koncentrat af valgprogram.

Forslag om en valgkampagnechef/koordinator.

PR- Joachim skitserede en tidsplan og kandidatgruppemøder – arbejder omkring filmproduktino, mærkesager osv.

Næstkommende bestyrelsesmøde finder vi en valgkampskoordinator + gruppe. Aase deler en håndfuld medlemmer fra listen ud til hver af os, og så kontakter vi hver vores for at høre, om nogen vil hjælpe. Det gør vi også efter næste møde, hvor vi kan blive konkrete på datoer og konkrete arbejdsopgaver.

Sponsorer, donationer. Aase vil gerne kontakte medlemmer, som har egen virksomhed. Derudover drøftes idé fra årsmøder om Facebook-opslag med mobile pay nummer osv. Ove.

Diverse valgmøder og lignende:

Kaffemøde med lærerne blev aflyst endnu engang. Evt. ny dato i august.

Gustav og Joachim refererede fra forrige uges møde med socialdemokraterne, SF og EL vedr. politisk samarbejde. Soc. Dem har meldt tilbage med datoer til næste møde. 6. el. 7. september.

Vælgermøder den 24. oktober Klitmøller og 8. november, Vesløs.

 1. Økonomi

Aase taler med Ove om mobil-pay opslag på ifht. donationer.

 1. Møder i efteråret – vigtige datoer

Bestyrelsesmøde den 15. august
Opstillingsmøde den 22. august
Inger undersøger muligheder for lokaler på Mors til opstillingsmødet den 22. august.

 1. Evt.

Aase melder nye navne i bestyrelse ind til landskontoret.
Nyhedsbrev i sommeren. Gustav laver nyhedsbrev med opsaml. .på årsmøde mv. + diverse datoer og frister i forbindelse med opstillingsmøde, Aase sender ud.

ingeris@me.com